THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Cơ hội việc làm

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG PHẦN THI SÁNG TẠO CNTT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Sau thời gian tổ chức vòng sơ khảo và chấm chung khảo Phần thi sản phẩm sáng tạo CNTT dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022, Ban Giám khảo của Cuộc thi đã dựa trên các tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo, kỹ thuật, công nghệ áp dụng, tính khả thi, khả năng ứng dụng và cách trình bày, khả năng hỏi/đáp của thí sinh… để lựa chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Xin chúc mừng các thí sinh dưới đây đã xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi Hue – ICT Challenge 2022:
Giải Nhất:
– Thuộc về sản phẩm “𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒆 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑺𝑴𝑨𝑻” của nhóm tác giả Huỳnh Quang Trưng (Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế).

Giải Nhì:
– Sản phẩm “𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝑫𝒋𝒂𝒏𝒈𝒐” (tác giả Võ Văn Thành, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒏𝒉𝒂̀” (tác giả Trần Thị Phương Loan, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).

Giải Ba:
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂𝒕𝒃𝒐𝒕 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝑯𝒖𝒆̂́” (tác giả Nguyễn Ngọc Long, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑰𝒐𝑻” (nhóm tác giả Lê Trần Quốc Hữu, Lê Văn Sỉ, Nguyễn Ngọc Nguyên, Nguyễn Văn Dũng, Ngô Lê Quý, Khoa Điện, Điện tử, và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học Huế)
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 – 𝑳𝒂̀𝒐 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐𝒊𝒅” (Keophuvanh Somked, Trường Đại học Quảng Bình).
– “𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖𝒂̂́𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒊̣ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒊 đ𝒊𝒆̣̂𝒏” (nhóm tác giả Huỳnh Quốc Cường, Mai Vũ Cường, Nguyễn Trương Tấn Hiếu, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định).

Giải Khuyến khích bao gồm:
– “𝑴𝒂́𝒚 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒐” (tác giả Hoàng Công Hưng, Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆” (tác giả Lương Viết Bảo, Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 Đ𝒐̣̂𝒊 𝑵𝒉𝒐́𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒆̂́, Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑯𝒖𝒆̂́” (nhóm tác giả Lê Đình Thảng, Trịnh Hoài Nguyên, Trường Đại học Kinh tế Huế).
– “𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏” (tác giả Hoàng Văn Thắng, Trường Đại học Quảng Bình).
– “𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒎𝒐̂ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑴𝑽𝑪 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 𝑭𝒓𝒂𝒎𝒆𝒘𝒐𝒓𝒌 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚” (tác giả Nguyễn Thị Nhật Lệ, Trường Đại học Quảng Bình).

Chương trình Tổng kết Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022 và trao giải phần thi Sản phẩm sáng tạo CNTT dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/7/2022 tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế).
Tại chương trình tổng kết, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao 01 giải Nhất, 02 Giải Nhì, 04 Giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các thí sinh với các sản phẩm xuất sắc nhất. Tổng giá trị giải thưởng cho phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học là 24 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

[14/02/2023] - Công bố Đề án tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2023

14/02/2023 4:36 chiều Tin tuyển sinh

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ký ban hành đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Theo đó, năm 2023, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh 23 ngành đào tạo đại học chính quy với 1569 chỉ tiêu (1020 chỉ tiêu xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ […]

[22/09/2022] - Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2022 vào Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

22/09/2022 9:04 sáng Tin tuyển sinh

Hội đống tuyển sinh thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2022 vào Đại học Huế với nội dung cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN 1. Xét tuyển dựa vào điểm học bạ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sử […]

[15/09/2022] - Trường Đại học Khoa học công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức Xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

15/09/2022 5:42 chiều Tin tuyển sinh

– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 30/9/2022 trên Hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) – Thí sinh vào mục Tra cứu kết quả xét tuyển tại link: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn và kết quả xét tuyển. Lưu ý: – Thí sinh […]

[14/09/2022] - “TẾT TRUNG THU- TẾT YÊU THƯƠNG” HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

14/09/2022 8:44 sáng Tin tuyển sinh

Vào ngày 9/9/2022 tức ngày 14/8 âm lịch, hai đơn vị là CLB Sinh Nhật Hồng tuổi 18- Hiến máu cứu người và Đội Công Tác Xã Hội trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức các chương trình có ý nghĩa mang niềm vui đến cho các bạn nhỏ có hoàn […]

[14/09/2022] - TALKSHOW: “CHIA SẺ ĐỊNH HƯỚNG – KIM CHỈ NAM CHO NGÀNH CNTT TẠI NHẬT BẢN”

8:36 sáng Tin tuyển sinh

Khi bạn học ngành CNTT, có lẽ bạn đã biết rằng, bản thân đã nắm trong tay một chuyên môn nghề nghiệp đang dẫn đầu xu hướng của thời đại với tiềm năng phát triển không giới hạn không gian hay địa lý. Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tiếp cận nhiều […]

[14/09/2022] - NHỮNG HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ NHẬP HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN

8:32 sáng Tin tuyển sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, dự kiến cuối tháng 9/2022, Thí sinh trúng tuyển sẽ đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Khoa học. Trong khi chờ thông báo chính thức, Nhà trường hướng dẫn sinh viên chuẩn bị trước các giấy tờ liên quan để thuận lợi cho […]

[31/08/2022] - ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH CHỦ NHẬT XANH

31/08/2022 10:44 sáng Tin tuyển sinh

Sáng ngày 28/08 Hội sinh viên trường Đại Học Khoa Học, Đại học Huế đã ra quân ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường giảng đường trước khi quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ hè. Tham gia ngày chủ nhật xanh có gần 100 bạn cán bộ, hội viên, sinh […]

[22/08/2022] - THÔNG BÁO: TUYỂN SINH NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2022

22/08/2022 4:29 chiều Tin tuyển sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH KIẾN TRÚC NĂM 2022 Thí sinh sử dụng phương thức xét theo kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp điểm năng khiếu để đăng ký vào ngành Kiến trúc lưu ý: – Hiện tại trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào […]

[16/08/2022] - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC RA MẮT ỨNG DỤNG “UMS HUSC”

16/08/2022 8:45 sáng Tin tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chính thức ra mắt ứng dụng UMS HUSC. Đây là ứng dụng thông minh theo hướng super app (siêu ứng dụng trên nền tảng di động) nhằm giúp cho các bạn học sinh, sinh viên nhận biết các thông tin chính thống của Trường Đại học Khoa […]