Trường Đại học Khoa học – Trang thông tin tuyển sinh 2019
TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tự hào 60 năm xây dựng và phát triển

Ngày hội tuyển dụng và việc làm HUSC Jobfair 2018

Các ngành đào tạo mới

NGÀNH ĐÀO TẠO

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

   D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 150

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông

Mã ngành: 7510302

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 60

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 50

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Chỉ tiêu: 70

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 300

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 70

Địa kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580211

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 40

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Chỉ tiêu: 60

Hán - Nôm

Mã ngành: 7220104

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Chỉ tiêu: 35

Hoá học

Mã ngành: 7440112

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 40

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 50

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Môn xét tuyển:

   V00: Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Vật lý

   V01: Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Ngữ văn

   V02: Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 100

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành: 7520501

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 35

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 40

Kỹ thuật phần mềm (Cơ chế đặc thù)

Mã ngành: 7480103

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 150

Kỹ thuật sinh học

Mã ngành: 7420202

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   D08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Chỉ tiêu: 40

Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Chỉ tiêu: 35

Ngôn ngữ học

Mã ngành: 7229020

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Chỉ tiêu: 35

Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Môn xét tuyển:

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

   D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Chỉ tiêu: 65

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   B00: Toán, Hóa học, Sinh học

   C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý

Chỉ tiêu: 50

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105

Môn xét tuyển:

   V00: Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Vật lý

   V01: Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Ngữ văn

   V02: Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 50

Toán học

Mã ngành: 7460101

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 35

Toán kinh tế

Mã ngành: 7310108

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 40

Triết học

Mã ngành: 7229001

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

   D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 35

Văn học

Mã ngành: 7229030

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Chỉ tiêu: 40

Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Môn xét tuyển:

   A00: Toán, Vật lý, Hóa học

   A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 35

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Môn xét tuyển:

   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Chỉ tiêu: 40

Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG

Các sinh viên ngành Địa chất học ở trường Đại học Khoa học được đào tạo cơ bản, có chuyên môn đáp ứng được nhu cầu thực tế.

từ ThS. Đặng Quốc Tiến – Phó Giám đốc Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung

Khoa Sinh học là một trong những khoa cơ bản, được thành lập từ rất sớm nên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy rất mạnh gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sỹ được đạo tạo ở trong và ngoài nước. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã phát triển ngày càng lớn mạnh, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng được nhu cầu đào tạo trong thời kỳ CNH, HĐH. Khoa luôn cập nhật và đào tạo các chuyên ngành phù hợp với thực tiễn, sinh viên được thực hành và tiếp cận thực tế nhiều hơn.

Tại Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp đã có 5 sinh viên Khoa Sinh các khóa làm việc, hầu hết các bạn đều có kiến thức cơ bản, bao quát tốt, phát huy được chuyên môn, đảm đương được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn, đặc biệt là lĩnh vực giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao.

từ ThS. Phan Hùng Vĩnh – Phó Giám đốc kiêm Trại Trưởng Trại Phát triển Công nghệ giống cây trồng Tam An-Trung tâm Giống Nông-Lâm nghiệp Quảng Nam.

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế là cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Đội ngũ sinh viên ở đây có chất lượng về chuyên môn, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác; đã được tuyển dụng vào làm việc tại các phòng, ban chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao và tại các đơn vị bảo tàng, thư viện, trường Văn hóa nghệ thuật, phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố Huế…

Những cán bộ này đã phát huy được năng lực, sở trường công tác, tham mưu có hiệu quả về chuyên môn và các lĩnh vực quản lý nhà nước; chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học của ngành, của tỉnh và các cơ quan Trung ương; tham gia nhiều đề án, quy hoạch, chương trình hợp tác quốc tế đã được phê duyệt và triển khai. Nhiều cán bộ đã phát huy năng lực chuyên môn, được tín nhiệm bố trí vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; nhiều cán bộ khoa học đã trưởng thành, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

từ TS. Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

…Khoa đã có khung đào tạo chung hướng đến nhu cầu thực tế của các Doanh nghiệp. Khoa đã thường xuyên điều chỉnh chương trình đào tạo giúp sinh viên cập nhật được xu hướng mới trong khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp và xã hội.

…Để vận hành hệ thống hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, VNPT Thừa Thiên Huế xác định con người là yếu tố quyết định, hàng loạt kỹ sư của VNPT Thừa Thiên Huế đều được nhà trường và khoa vật lý trước đây (sau này là khoa điện tử viễn thông) đào tạo những kiến thức cơ bản chính, qua quá trình rèn luyện thực tiễn đã làm chủ được công nghệ như ngày hôm nay. Cũng xin thông tin thêm là tại VNPT TT Huế phần lớn cán bộ kỹ thuật chủ chốt đều được đào tạo tại Khoa Vật lý từ khóa 2 cho đến nay.

Hàng năm căn cứ trên nhu cầu nhân lực của đơn vị, VNPT Thừa Thiên Huế đã tổ chức các đợt phỏng vấn tuyển các sinh viên khá, giỏi (trong đó có nhiều sinh viên tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông ) và bố trí công việc phù hợp với năng lực của từng người nhằm phát huy năng lực. Các sinh viên đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cho nghề nghiệp phù hợp với doanh nghiệp, kỹ năng làm việc theo nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu khá tốt nên có thể nhanh chóng nắm được yêu cầu của công việc.Hiện nay các sinh viên này đều đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

từ Ông Dương Tuấn Anh – VNPT Thừa Thiên Huế

Tôi làm báo nhưng có tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học. Với tư cách của người quản lý khu vực của một tờ báo tự hạch toán nên rất chú trọng đến việc tuyển dụng. Với báo Thanh Niên, tiêu chí duy nhất là làm giỏi chuyên môn, kể cả khi họ làm phóng viên hay công việc PR.

Hầu hết các tỉnh miền Trung phóng viên đều xuất thân từ Đại học Khoa học Huế, trước đó là Khoa Ngữ văn- Báo chí hoặc sau này là Khoa Báo chí- Truyền thông và họ đều là những nhà báo giỏi (như Hứa Văn Đông, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Phúc, Trương Quang Nam, Lê Hoàng Sơn…, hay các sinh viên nay công tác ở các tỉnh thành khác như Đình Phúc, Nguyễn Chung…) Có người trở thành cán bộ quản lý khi còn rất trẻ như Vũ Trần Phương Thảo.

Thế hệ trước đó, rất nhiều người từ “lò” đào tạo này hầu hết đã trở thành lãnh đạo của các cơ quan báo chí ở miền Trung (như Lê Minh Hùng, Đặng Xuân Thu, Huỳnh Hùng, Lê Văn Gia, Khánh Hòa, Nguyễn Hữu Thái, Trương Đức Minh Tứ…)

Trong chương trình đạo tạo, các môn PR cũng được chú trọng nên những sinh viên ra trường làm công tác này đều rất giỏi (như Nguyễn Vũ Hạnh Chi (Thanh Niên), Trần Phương Chi (Đại học Đông Á)…  Theo hiểu biết của tôi, PR là ngành học mà hiện nay đang có nhu cầu rất cao vì không chỉ các cơ quan báo chí tuyển mà các cơ quan, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cả những người kinh doanh quy mô lớn nhỏ đều đang rất cần. Vì thế, nhà trường và khoa nên có một bộ môn riêng vì hứa hẹn rất nhiều triển vọng về việc làm cho sinh viên khi ra trường.

Vì sao tôi dạy nhiều trường nhưng thường tuyển dụng sinh viên Đại học Huế? Là vì tôi thấy nền tảng của những sinh viên này rất căn bản, một phần do đầu vào tốt và chương trình giảng dạy phù hợp. Đó là điều các trường trong khu vực có đào tạo ngành này chưa đạt được.

Tôi có hai đứa con, do tôi hiểu nên đã hướng cho cả hai đều học tại Khoa Báo chí- Truyền thông ĐH Khoa học Huế, sau đó con đầu học tiếp lên cao ở nước ngoài và cả hai đều làm việc tốt. Ngôi trường này tôi và vợ tôi (nay phụ trách Ban Văn nghệ Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng) từng học. Đó là thực tế.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, báo chí, PR là lĩnh vực thường xuyên có sự thay đổi sáng tạo, với sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, kiến thức phải được cập nhật liên tục. Do vậy, chương trình giảng dạy cũng phải luôn được cập nhật và thay đổi, bổ sung nhiều môn học cho phù hợp, đặc biệt là các môn kỹ năng có tính thực hành.

Theo tôi, các môn học bắt buộc (thuộc phần cứng) nên chiếm khoảng 30%, 70% môn học nên để dạng “mở” để có thể điều chỉnh qua hàng năm hoặc 6 tháng một. Làm báo hay PR phần nhiều là kỹ năng nên phải dành nhiều môn mời thỉnh giảng giỏi về các kỹ năng đó (vì nhà trường rất khó có điều kiện đầu tư tiền của và thời gian cho giảng viên liên tục đi học nước ngoài để cập nhật). “Thiên tài là người đứng trên vai người khổng lồ”- câu nói ấy luôn đúng.

Ngoài ra, cũng cần kết nối với Bộ TT-TT, Hội Nhà báo VN, các cơ quan báo chí lớn, các cơ sở đạo tạo nước ngoài (họ có những dự án phi lợi nhuận)… để giảng viên và sinh viên được thụ hưởng những dự án đào tạo nâng cao của họ.

từ Ông Nguyễn Thế Thịnh – Trưởng Văn phòng đại diện báo Thanh Niên tại miền Trung

Hiện nay có 17 cựu sinh viên trường ĐHKH –ĐH Huế đang làm việc tại văn phòng Gameloft Đà Nẵng. Trong đó có từ 8 người hiện đang giữ các chức vụ quản lý trở lên. Hàng năm Gameloft Đà Nẵng thường xuyên hợp tác để làm seminar, tổ chức các buổi tham quan văn phòng cũng như tuyển dụng sv và trao học bổng cho các sv xuất sắc.

Về sinh viên của khoa, chất lượng nhân lực tốt, kĩ thuật đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên cần cải thiện ngoại ngữ và một số kĩ năng mềm. Về Khoa, Gameloft đã nhận được sự hợp tác tốt, tạo điều kiện và hỗ trợ Gameloft hết mình. Hy vọng trong tương lai công ty và Khoa sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau để tang cường sự hợp tác đôi bên…

từ Công ty Gameloft chi nhánh Đà Nẵng

Khoa CNTT được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập chuyên nghiệp và chất lượng giảng dạy tiên tiến nhất.

từ ông Nguyễn Tuấn Phương từ FSoft Đà Nẵng

ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Liên hệ