THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Khoa học môi trường

Mã ngành 7440301
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

15

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

10

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • D15 - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
Tổng quan
Ngành Khoa học môi trường là một khoa học liên ngành, được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học và có một đối tượng chung để nghiên cứu và xác định đó là môi trường xung quanh con người để từ đó đưa ra phương pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường như: giảm thiểu ô nhiễm, ngăn ngừa, thu hồi tái chế và xử lý các loại chất thải,... giúp cho môi trường phát triển một cách bền vững nhất. Chương trình đào tạo các ngành học về môi trường trang bị các kiến thức và kỹ năng:
 • Nhận diện đúng, tiếp cập phù hợp các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên;
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường và tài nguyên thiên nhiên;
 • Đánh giá tác động môi trường, đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác động;
 • Phát triển các giải pháp công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn;
 • Vận dụng pháp luật và chính sách trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường;
 • Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Đánh giá tác động và rủi ro khí hậu, xây dựng giải pháp giảm thiểu, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu "Net Zero" trong phát triển…
Ngoài ra, sinh viên có cơ hội cao tham gia các khoá thực tập ngắn hạn tại các nước có hợp tác với Khoa Môi trường – Đại học Khoa học - Đại học Huế (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng đồng Châu Âu,…)
Nhu cầu thị trường
Sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang tạo ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đe doạ sự sinh tồn của con người và sinh vật trên Trái Đất. Các ngành học về môi trường như Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường… đào tạo nguồn nhân lực từ trình độ đại học trở lên, với kiến thức và kỹ năng cần thiết sẽ đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu các tác động nêu trên, để hướng đến sự phát triển bền vững. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cử nhân, kỹ sư môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và nhất là các doanh nghiệp vẫn đang khá cao,
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 1. Công chức cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường; Bộ, Sở ngành liên quan khác); chuyên viên tại các đơn vị sự nghiệp về tài nguyên và môi trường (Trung tâm quan trắc môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường, Ban quản lý khu bảo tồn,..).
 2. Quản lý, chuyên viên dự án về môi trường và tài nguyên tại các tổ chức quốc tế, tổ chức NGOs, các đơn vị tư vấn;…
 3. Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu.
 4. Cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật các phòng, bộ phận về môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp, công ty dịch vụ môi trường đô thị, ,…
 5. Cán bộ quản lý, chuyên viên chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn và vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.
 6. Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về tài nguyên môi trường.
 7. Start up và chủ doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường….

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.