THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Mã ngành 7580211
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

10

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

10

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • D10 - Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
Tổng quan
 • Giảng viên kinh nghiệm (47 khóa đào tạo), tu nghiệp và giảng dạy ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Áo…).
 •  Học bổng 50% học phí năm nhất cho 30% sinh viên (SV) có điểm tuyển sinh cao nhất.
 •  SV tham gia dự án nghiên cứu của giảng viên: Nâng cao kỹ năng thực tế, được trả lương và tài trợ học bổng.
 •  Ngoài học bổng chung, còn có học bổng của cựu SV và Doanh nghiệp (đột xuất, hằng năm, toàn khóa).
 •  Thực hành tại phòng thí nghiệm của Trường và Doanh nghiệp.
 •  Thực tập hàng năm tại Doanh nghiệp và Cơ quan Nhà nước (Sở, Ban, Ngành…) về lĩnh vực Xây dựng, Tài nguyên, Khoáng sản và Môi trường.
 •  Chương trình “Job Hunting”: Doanh nghiệp tuyển dụng SV trước khi tốt nghiệp (Làm việc bán thời gian và được chính thức tuyển dụng sau khi tốt nghiệp).
Nhu cầu thị trường
 • Lĩnh vực xây dựng, khai thác tài nguyên - khoáng sản & bảo vệ môi trường phát triển nhanh NÊN nhu cầu nhân lực rất lớn.
 •  Dự án xây dựng, khai thác tài nguyên - khoáng sản & bảo vệ môi trường có quy mô ngày càng lớn và phát triển bền vững NÊN cần nhân lực đúng chuyên môn.
 •  Trường Đại học Khoa học Huế là địa chỉ đào tạo duy nhất ở miền Trung và Tây Nguyên NÊN không đủ cho tuyển dụng (Tuyển dụng liên tục trên trang facebook: DKTXaydung).
Triển vọng nghề nghiệp
 • 100% SV được giới thiệu việc làm theo nguyên vọng với thu nhập tốt.
 • Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trường (theo dự án nghiên cứu của giảng viên).
 • Được tiến cử học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ba Lan, Thái Lan, Áo).
 • Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước về lĩnh vực Xây dựng: Khảo sát, thí nghiệm - kiểm định; tính toán - thiết kế; thi công và giám sát.
 • Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên, Khoáng sản và Môi trường: Tư vấn và giám sát; nghiên cứu - đánh giá - dự báo rủi ro thiên tai và tác động môi trường.
 • Trường Cao đẳng, Đại học và Viện về lĩnh vực Xây dựng, Tài nguyên, Khoáng sản và Môi trường.
 • Startup (tự thành lập doanh nghiệp) trong lĩnh vực Xây dựng, Tài nguyên, Khoáng sản và Môi trường.

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.