THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm của 28 ngành đào tạo

1. NGÀNH HÁN NÔM – Mã ngành: 7220104

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Cán bộ nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn;
 • Cán bộ, nhân viên tại các cơ quan bảo tồn, bảo tàng, Sở Văn hóa;
 • Hướng dẫn viên du lịch tại các trung tâm di tích;
 • Thông dịch viên tại các công ty có sử dụng tiếng Trung;
 • Biên tập viên tại các cơ quan báo chí, nhà xuất bản;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

2. NGÀNH TRIẾT HỌC – Mã ngành: 7229001

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên tại các cơ quan Nhà nước, trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các tổ chức Đảng, Đoàn thể như: Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân…;
 • Làm công tác tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế Nhà nước và tư nhân;
 • Nghiên cứu viên ở các cơ quan lý luận chính trị, các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực xã hội;
 • Chuyên viên phân tích, bình luận, viết bài về chính trị, thời sự ở các báo, đài Trung ương và địa phương;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

3. NGÀNH LỊCH SỬ – Mã ngành: 7229010

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Làm việc tại các cơ quan, ban ngành Nhà nước từ Trung ương đến địa phương về lịch sử, văn hóa, xã hội, du lịch, quân sự, ngoại vụ;
 • Cán bộ viên chức của các tổ chức Chính trị – xã hội (Trường chính trị, Mặt trận Tổ quốc, Viện kiểm sát, Tòa án, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn…);
 • Cán bộ viên chức của các tổ chức Văn hóa – xã hội (cơ quan báo chí, sở, ban, ngành văn hóa, bảo tàng, hội khoa học kỹ thuật…);
 • Cán bộ viên chức của các tổ chức An ninh – quốc phòng (quân đội , công an);…
 • Làm việc cho các chương trình, dự án, các tổ chức phi chính phủ, các công ty về văn hóa – xã hội, du lịch, lữ hành, quảng cáo, sự kiện, từ thiện, nhận đạo, môi trường;
 • Giảng dạy và nghiên cứu lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, nhân học, khảo cổ và văn hóa du lịch trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

4. NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC – Mã ngành: 7229020

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Cán bộ nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trung tâm từ điển, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn;
 • Nhân viên văn thư, văn phòng, cán bộ hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân;
 • Biên tập viên các cơ quan báo chí – truyền thông, nhà xuất bản;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

5. NGÀNH VĂN HỌC – Mã ngành: 7229030

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Cán bộ nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn;
 • Phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí – truyền thông, nhà xuất bản;
 • Nhân viên văn thư, văn phòng, cán bộ hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân;
 • Hướng dẫn viên du lịch tại các trung tâm di tích;
 • Nhân viên tại các trung tâm tổ chức sự kiện;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

6. NGÀNH TOÁN KINH TẾ – Mã ngành: 7310108

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích đầu tư, kế hoạch tài chính, phân tích nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích ngân sách, thống kê tại: Các công ty chứng khoán, trung tâm tư vấn đầu tư tài chính – ngân hàng (dự báo những rủi ro, khủng hoảng về tài chính, kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng đầu tư, rủi ro tài chính ngân hàng)…; Các công ty bảo hiểm, công ty xử lý số liệu, công ty nghiên cứu thị trường…; Cơ quan chính phủ, phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu, tổ chức học thuật …;
 •  Cử nhân ngành Toán kinh tế với tư duy toán học, thống kê, và phân tích dữ liệu có thể làm việc với vai trò kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu trong các công ty công nghệ thông tin trong và ngoài nước… Đặc biệt trong thời đại bùng nổ về mạng xã hội, công nghệ số, những công ty về công nghệ rất coi trọng khoa học dữ liệu đặc biệt là dữ liệu kinh doanh, dữ liệu tài chính, vì vậy nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực này là rất cao;
 • Với những kiến thức về toán kinh tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu về toán tài chính, phân tích dữ liệu trong các Trường đại học và viện nghiên cứu.

7. NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – Mã ngành: 7310205

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Lãnh đạo, quản lý, chuyên viên hành chính các khu vực công và khu vực tư, đặc biệt là hệ thống chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương;
 • Nghiên cứu viên về khoa học hành chính, khoa học quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước;
 • Giảng dạy về khoa học hành chính, cán bộ hành chính, khoa học quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính;
 • Có cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước, Hành chính công, Quản lý công, Chính trị học.

8. NGÀNH XÃ HỘI HỌC – Mã ngành: 7310301

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên, nghiên cứu viên ở các viện và trung tâm nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội dân sự;
 • Chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường (điều tra, khảo sát, phân tích số liệu, đánh giá, hoạch định chiến lược);
 • Chuyên viên tư vấn, cung ứng dịch vụ xã hội (chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khiếm khuyết về thể chất và tinh thần, các nạn nhân của bạo lực gia đình/ thiên tai hiểm hoạ);
 • Công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan sự nghiệp công lập;
 • Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục.  .

9. NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC – Mã ngành: 7310608

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Làm việc tại các cơ quan ban ngành Nhà nước từ Trung ương đến địa phương về lịch sử, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh – quốc phòng; các cơ sở ngoại giao, học viện, trường chính trị, cơ quan tuyên giáo, công ty nước ngoài, công ty du lịch, chương trình, dự án, tổ chức phi chính phủ;
 • Chuyên viên tổng hợp văn phòng, nhân sự, kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch… cho các tổ chức tư nhân, công ty, doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, văn hóa, xã hội, đối ngoại;
 • Làm việc tại các nước trong khu vực châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore…) theo các chương trình, dự án hợp tác của Chính phủ hoặc các công ty, cơ quan nghiên cứu, ngoại giao, du lịch… ở nước ngoài.

10. NGÀNH BÁO CHÍ – Mã ngành: 7320101

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tại: đài phát thanh, đài truyền hình, toà soạn báo, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương;
 • Cán bộ quản lý hoạt động báo chí, truyền thông tại các tỉnh, thành phố;
 • Chuyên viên truyền thông, quan hệ công chúng tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp;
 • Chuyên viên phụ trách các trang thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành ở Trung ương và địa phương;
 • Giảng dạy tại các trường đào tạo báo chí, truyền thông.

11. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC – Mã ngành: 7420201

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kiểm nghiệm ở Bệnh viện, Sở Công an, Sở Y tế, Xí nghiệp dược phẩm, Trung tâm phân tích, cơ sở nuôi trồng thủy sản, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất nuôi cấy mô, cơ sở chế biến thực phẩm;
 • Cán bộ kỹ thuật tại cácTrung tâm chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất: nuôi cấy mô, giống cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng và chế biến các loại nấm, chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, dược phẩm (sản xuất, chế biến thuốc, vacxin), xử lý môi trường;
 • Giảng dạy và nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

12. NGÀNH KỸ THUẬT SINH HỌC – Mã ngành: 7420202

Kỹ sư Kỹ thuật sinh học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý chất lượng trong lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, thực phẩm;
 • Cán bộ quản lý, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất và các tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực nước giải khát, vacxin, dược phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm có hoạt tính sinh học;
 • Cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị tư vấn, thiết kế, lắp đặt và vận hành các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
 • Chuyên viên lập và quản lý các dự án đầu tư phát triển nông thôn;
 • Giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

13. NGÀNH HÓA HỌC – Mã ngành: 7440112

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên nghiên cứu, tư vấn tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan quản lý liên quan đến hóa học, hóa học môi trường…;
 • Chuyên viên quản lý, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các công ty, nhà máy sản xuất liên quan đến lĩnh vực hóa học (sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, bảo vệ và kiểm soát chất lượng môi trường…);
 • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp.

14. NGÀNH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – Mã ngành: 7440217

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên, cán bộ quản lý trong lĩnh vực quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên (đất, nước, rừng, khoáng sản,…) và bảo vệ môi trường;
 • Chuyên viên, cán bộ quản lý và quy hoạch trong các sở ở cấp tỉnh và các phòng ở cấp huyện (Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư…), Văn phòng Đăng ký Đất đai, công ty đo đạc, trắc địa;
 • Cán bộ khoa học tại Viện nghiên cứu liên quan đến Tài nguyên và Môi trường;
 • Cán bộ điều phối viên và triển khai dự án về phát triển đô thị, nông thôn, quy hoạch và xây dựng;
 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

15. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – Mã ngành: 7440301

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên trong các cơ quan Nhà nước như: Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN-MT), Tổng cục Môi trường, Sở TN-MT, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng TN-MT huyện thị xã, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên, các Vườn Quốc gia, Trung tâm Tư vấn môi trường, các tổ chức phi chính phủ, các dự án liên quan đến TN-MT;
 • Nghiên cứu viên ở các cơ quan nghiên cứu như: Viện Khoa học Công nghệ, Trung tâm TN-MT thuộc hệ thống Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Hiệp hội Khoa học Công nghệ;
 • Sĩ quan, chiến sĩ ở các phòng cảnh sát môi trường;
 • Cán bộ quản lý, kỹ thuật ở các doanh nghiệp về môi trường như: Công ty Môi trường Đô thị, Công ty cấp thoát nước, Công ty hạ tầng Khu đô thị;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

16. NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG – Mã ngành: 7460112

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Cử nhân ngành Toán ứng dụng với tư duy toán học, toán logic, tư duy lập trình, tư duy thống kê có thể làm việc với vai trò kỹ sư phần mềm, điện tử, chuyên viên phân tích dữ liệu… Đặc biệt trong thời đại bùng nổ về mạng xã hội, công nghệ số, nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực này là rất cao. Một số công ty về công nghệ thông tin đã liên kết với Trường Đại học Khoa học Huế có nhu cầu cao trong việc tuyển dụng sinh viên Toán ứng dụng như: TMA Solutions, FSoft Đà Nẵng, Viện Big Data, Vingroup, 3S Hue, Brycen, Savarti, ….;
 • Chuyên viên phân tích đầu tư, kế hoạch tài chính, phân tích nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích ngân sách, thống kê tại: Các công ty chứng khoán,  trung tâm tư vấn đầu tư tài chính – ngân hàng (dự báo những rủi ro, khủng hoảng về tài chính, kinh tế vĩ mô, phân tích xu hướng đầu tư, rủi ro tài chính ngân hàng)…; Các công ty bảo hiểm, công ty xử lý số liệu, công ty nghiên cứu thị trường…;  Cơ quan chính phủ, phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu, tổ chức học thuật …;
 • Giảng dạy và nghiên cứu về toán học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

17. NGÀNH QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU – Mã ngành: 7480107

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên quản trị, phân tích, phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu;
 • Chuyên viên khai phá dữ liệu và xây dựng mô hình;
 • Chuyên viên phân tích thống kê, phân tích kinh doanh;
 • Quản lý (trưởng phòng/ giám đốc) phân tích dữ liệu;
 • Chuyên viên trong các cơ quan hành chính nhà nước hay tư nhân, hỗ trợ các công việc kỹ thuật về xử lý dữ liệu, thống kê và làm các quyết định;
 • Chuyên viên trong các tổ chức, công ty kinh doanh, quản lý và xử lý các tập dữ liệu phát sinh mỗi ngày;
 • Chuyên viên và nghiên cứu tại các viện và trung tâm lớn của quốc gia và cấp tỉnh về xử lý dữ liệu;
 • Trở thành giảng viên và chuyên gia trong các lĩnh vực xử lý dữ liệu, big data hay khoa học dữ liệu.

18. NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM – Mã ngành: 7480103

 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
 • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính trong các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách mảng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…;
 • Giảng dạy về ngành Công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng và  trung cấp chuyên nghiệp.

19. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Mã ngành: 7480201

 • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
 • Chuyên viên gia công, phát triển và kiểm thử phần mềm, thiết kế Website tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước;
 • Chuyên viên tư vấn và thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin cho các cơ quan và doanh nghiệp;
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính trong các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Giảng dạy về ngành Công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp  chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.

20. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG – Mã ngành: 7510302

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, đài truyền hình, các công ty hoạt động trong lĩnh vực đa phương tiện;
 • Chuyên viên thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng, quản lý mạng, vận hành hệ thống mạng và hệ thống viễn thông tại các công ty viễn thông;
 • Chuyên viên thiết kế và viết chương trình phần mềm cho các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại di động, rô bốt, xe ô tô, đầu thu truyền hình kỹ thuật số…, kiểm thử phần mềm nhúng tại các công ty phần mềm, trung tâm nghiên cứu phát triển của những hãng công nghệ lớn;
 • Chuyên viên vận hành, bảo dưỡng thiết bị y tế, thiết kế hệ thống thông tin y tế;
 • Chuyên viên  vận hành, quản lý hệ thống dẫn đường và kiểm soát không lưu, bảo dưỡng các thiết bị điện tử trên máy bay… trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử hàng không – vũ trụ;
 • Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, truyền thông.

21. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – Mã ngành: 7510401

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Kỹ sư phụ trách kỹ thuật, quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học;
 • Kỹ sư phụ trách tư vấn, thiết kế tại các đơn vị chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị, vật tư, phụ gia, hóa chất trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học;
 • Chuyên viên tại các cơ quan quản lý có liên quan đến công nghệ kỹ thuật hóa học;
 • Chuyên viên nghiên cứu về công nghệ kỹ thuật hóa học ở các viện nghiên cứu, trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, trường đại học và cao đẳng;
 • Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

22. NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG – Mã ngành: 7520320

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên ở các cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường (Bộ, Tổng cục, Sở, Chi cục, Phòng,…);
 • Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ môi trường; các cơ sở y tế; các tổ chức phi chính phủ,…;
 • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;
 • Sĩ quan, chiến sĩ ở các lực lượng cảnh sát môi trường, quân đội;
 • Cán bộ kỹ thuật, quản lý, vận hành trong các doanh nghiệp chuyên về môi trường (công ty môi trường đô thị, công ty cấp thoát nước, công ty tư vấn về môi trường);
 • Cán bộ kỹ thuật, quản lý, vận hành trong các nhà máy, doanh nghiệp có bộ phận về vận hành thiết bị kỹ thuật và giám sát môi trường (xử lý nước thải, khí thải, vệ sinh an toàn lao động, phòng KCS, ISO, HSE…), các trung tâm bảo tồn, các tổ chức phi chính phủ…

23. NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT – Mã ngành: 7520501

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Ngành duy nhất ở miền Trung và Tây Nguyên đào tạo đại học, sau đại học các chuyên ngành: Địa chất công trình – Địa kỹ thuật và Địa chất thủy văn – Tài nguyên nước;
 • Với nhu cầu xã hội rất lớn nên sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tốt tại các Tập đoàn, Công ty tư vấn xây dựng, thiết kế thi công và kiểm định công trình trong và ngoài nước;
 • Cán bộ quản lý chuyên môn tại các Ban quản lý dự án và Sở ban ngành liên quan;
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

24. NGÀNH KIẾN TRÚC – Mã ngành: 7580101

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc được cấp bằng Kiến trúc sư, có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Tự khởi nghiệp với vai trò chủ đầu tư, nhà thiết kế, thi công kiến trúc – quy hoạch – nội thất – vật liệu;
 • Cán bộ trong các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân và nước ngoài (đặc biệt tại Nhật Bản và Hàn Quốc);
 • Kiến trúc sư tư vấn, thiết kế công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội thất, thiết kế quy hoạch, thiết kế bảo tồn và cảnh quan, giám sát thi công các công trình kiến trúc;
 • Chuyên viên tư vấn, điều phối, xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án;
 • Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đào tạo và các Viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học liên quan đến chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch – Nội thất – xây dựng.

25. NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ – Mã ngành: 7580105

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quy hoạch vùng và đô thị được cấp bằng Kiến trúc sư quy hoạch, có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Tự khởi nghiệp với vai trò chủ đầu tư, nhà thiết kế, thi công kiến trúc – quy hoạch – nội thất – vật liệu;
 • Kiến trúc sư Quy hoạch làm việc trong các đơn vị tư vấn thiết kế nhà nước và tư nhân; Tham gia vào quá trình lập các đồ án Quy hoạch, lập Quy chế quản lý đô thị, tham gia thiết kế công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan;
 • Làm việc trong các doanh nghiệp về phát triển đô thị, đầu tư bất động sản như xây dựng các khu đô thị mới, các khu du lịch, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở, … tham gia vào quá trình quản lý dự án phát triển đô thị;
 • Tham gia công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các sở quy hoạch – kiến trúc thành phố, sở xây dựng hoặc phòng quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã;
 • Giảng dạy về Quy hoạch vùng và đô thị tại các trường đại học, cao đẳng…; Nghiên cứu các chuyên ngành sâu của quy hoạch, đô thị tại các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc các sở quy hoạch – kiến trúc, tài nguyên – môi trường…

26. NGÀNH ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG – Mã ngành: 7580211

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên và cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các Ban quản lý dự án xây dựng;
 • Kỹ sư tại các doanh nghiệp sản xuất và các tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực: khảo sát – tư vấn – thiết kế và thi công các loại hình công trình xây dựng, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng;
 • Cán bộ kỹ thuật, quản lý tại các phòng thí nghiệm chuyên môn về Địa kỹ thuật, cơ học đất đá và vật liệu xây dựng;
 • Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm định vật liệu xây dựng, chất lượng công trình. Các đơn vị liên quan đến hoạt động lập và quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
 • Các đơn vị kinh doanh và tư vấn sử dụng trang thiết bị thí nghiệm trong lĩnh vực cơ hoạc đất đá, địa kỹ thuật và công trình xây dựng;
 • Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

27. NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI – Mã ngành: 7760101

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên tại các cơ quan Nhà nước, các trung tâm và tổ chức tư nhân trong các lĩnh vực về lao động, việc làm, tiền lương, tổ chức nhân sự, thương binh – xã hội, bà mẹ – trẻ em, hoạt động xã hội – phong trào, tổ chức sự kiện xã hội;
 • Chuyên viên các chương trình dự án, tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế và địa phương, tham gia nghiên cứu và phát triển chính sách hỗ trợ xã hội ở các cấp;
 • Làm việc độc lập với vai trò như là một cán bộ hoạch định chính sách, nhân viên xã hội, một kiểm huấn viên, một chuyên gia tâm lý, hay một nhà nghiên cứu…;
 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

28. NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – Mã ngành: 7850101

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Theo quyết định số 1216/QĐ-TTg ký ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì nhu cầu nhân lực ngành này khoảng 300 cán bộ đại học/năm;
 • Cán bộ quản lý về lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước như các Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường;
 • Cán bộ quản lý đất đai ở các xã, phường, thị trấn;
 • Cán bộ quản lý môi trường ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp;
 • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu liên quan đến tài nguyên và môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

[29/03/2024] - TAKATSU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHÍNH THỨC

29/03/2024 9:27 sáng Tin tuyển sinh

TAKATSU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHÍNH THỨC Takatsu Engineering VN là chi nhánh Việt Nam của TAKATSU MANUFACTURING, nhà cung ứng cấp 1 về thiết bị của Toyota Motor, hiện đang tìm kiếm nhân sự yêu thích thiết kế thiết bị ô tô, là cơ hội dành cho các bạn sinh viên ngành […]

[25/03/2024] - [HỢP TÁC DOANH NGHIỆP]

25/03/2024 3:37 chiều Tin tuyển sinh

Chiều ngày 22/3/2024, tại Trường Đại học Khoa học đã diễn ra buổi gặp mặt trao đổi giữa Trường ĐH Khoa học và đại diện Cty Cổ phần Mirabo Global. Đây là đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực: – Công nghệ đám mây VR / MR / AR – Phát triển bởi Unity […]

[20/12/2023] - KẾT NỐI ĐƯA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

20/12/2023 9:02 sáng Tin tuyển sinh

KẾT NỐI ĐƯA KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC Chiều 15/12, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế có buổi làm việc, kết nối với Hiệp hội hỗ trợ Internship Nhật Bản nhằm đưa kỹ sư đào tạo tại Trường sang Nhật Bản làm […]

[08/12/2023] - Tiếp đón và làm việc với Công ty Nikko thuộc Tập đoàn Mitani, Nhật Bản

08/12/2023 10:18 sáng Tin tuyển sinh

Ngày 11/9, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng đã có buổi tiếp và làm việc với công ty Nikko thuộc Tập đoàn Mitani, Nhật Bản. Cùng tham dự tiếp đoàn có: PGS.TS. Nguyễn Trường Thọ, Trưởng  Phòng KHCN – HTQT; PGS.TS. Hoàng Công Tín, Trưởng Khoa Môi trường; TS. Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng Khoa Kiến […]

[18/08/2023] - SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI: CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH Ở MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

18/08/2023 10:13 sáng Tin tuyển sinh

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI: CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH Ở MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ  Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) đã kí kết hợp tác với các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc xã hội tại Nhật Bản. Với những cam kết quan trọng […]

[18/07/2023] - HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – GIA TĂNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN

18/07/2023 4:18 chiều Tin tuyển sinh

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – GIA TĂNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN  Nghề nghiệp là một phần quan trọng trong cuộc sống. Việc lập kế hoạch, định hướng nghề nghiệp cho tương lai một cách hiệu quả luôn đóng vai trò quan trọng trong tạo dựng sự nghiệp thành công. Trường Đại học […]

[29/06/2023] - KỸ NĂNG THÍCH NGHI VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHO CÁC ỨNG VIÊN TRẺ

29/06/2023 9:07 sáng Tin tuyển sinh

KỸ NĂNG THÍCH NGHI VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHO CÁC ỨNG VIÊN TRẺ Tốt nghiệp ra trường, đi tìm việc làm, đây là lúc các bạn ứng dụng những thành quả học tập và rèn luyện của mình vào thực tế. “Kỹ năng thích nghi” vô cùng quan trọng giúp các ứng viên trẻ […]

[28/06/2023] - Tại sao bạn nên học ngành Công nghệ Kỹ thuật viễn thông tại HUSC?

28/06/2023 3:00 chiều Tin tuyển sinh

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TẠI HUSC? Theo báo cáo tình hình việc làm của sinh viên giai đoạn 2018 – 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật thuộc top 10 ngành có tỷ lệ việc làm cao nhất […]

[02/06/2023] - Học ngành quản trị phân tích và dữ liệu có mức thu nhập sau khi ra trường là bao nhiêu?

02/06/2023 9:06 sáng Tin tuyển sinh

HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ PHÂN TÍCH VÀ DỮ LIỆU CÓ MỨC THU NHẬP SAU KHI RA TRƯỜNG LÀ BAO NHIÊU? Ngày nay, dữ liệu đang dần thay thế dầu mỏ để trở thành nguồn tài nguyên tiềm năng. Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn – hoạt động phân tích dữ liệu là phần […]