THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Thông báo tuyển sinh

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K48 TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo chính sách học bổng dành cho tân sinh viên K48 trong kỳ tuyển sinh Đại học năm 2024. Cụ thể như sau:

I. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG:

  1. Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào từ 25.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) được cấp học bổng trị giá 100% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên (tương đương từ 7.500.000 đồng đến 8.400.000 đồng).
  2. Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào từ 23.00 đến dưới 25.00 điểm (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) được cấp học bổng trị giá 50% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên (tương đương từ 3.250.000 đồng đến 4.200.000 đồng).
  3. Sinh viên có điểm đầu vào từ 23.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) được cấp học bổng trị giá 25% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên (tương đương từ 1.800.000 đồng đến 2.100.000 đồng).
  4. Sinh viên thủ khoa toàn trường (không tính điểm ưu tiên) được cấp tối thiểu 20.000.000 đồng từ các nguồn học bổng, miễn giảm học phí.

(Học bổng miễn giảm học phí được cấp vào đầu học kỳ 2, năm thứ nhất).

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG RIÊNG CỦA TỪNG NGÀNH:

TT Ngành đào tạo Chính sách học bổng
1 Hóa học Học bổng khuyến học Khoa Hóa học hàng năm cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
2 Công nghệ kỹ thuật Hóa học Học bổng khuyến học Khoa Hóa học hàng năm cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
3 Kiến trúc Sinh viên Khoa Kiến trúc hằng năm đều được xét chọn để nhận thêm các học bổng danh giá sau:

–  Học bổng Lawrence S. Ting (10.000.000/năm)

–  Học bổng Lixil Việt Nam (2.000.000 – 5.000.000/năm)

–  Học bổng Mitani –Aureole (1.000.000 – 3.000.000/năm)

–  Học bổng Khuyến học Khoa (1.000.000 – 3.000.0000/năm)

Và nhiều phần thưởng/giải thưởng dành cho Thủ khoa, Á khoa đầu vào; tập thể hoạt động phong trào xuất sắc; các đề tài nghiên cứu khoa học; các cuộc thi thiết kế, bảo vệ đồ án tốt nghiệp xuất sắc và các thành tích khác … từ nhiều Nhà tài trợ và Mạnh thường quân.

4 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ –  Hỗ trợ 50% học phí HK1 cho tất cả sinh viên năm 1

–  Cấp học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn (3-5 suất/mỗi suất 2.000.000đ). Ngoài ra còn nhiều học bổng khác được huy động từ các công ty và doanh nghiệp,…

5 Địa kỹ thuật xây dựng –   Học bổng sinh viên có điểm đầu vào cao nhất ngành: 20% tổng số lượng sinh viên nhập học theo từng hình thức (xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT), mỗi suất 3.000.000 – 5.000.000 đồng;

–   Học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 02 suất học bổng hằng năm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và kết quả học tập khá trở lên, mỗi suất 2.000.000 đồng

6 Quản trị và phân tích dữ liệu – Cấp học bổng trị giá 5.000.000 đồng trong năm học đầu tiên cho thủ khoa ngành và sẽ được xem xét cấp học bổng cho các năm tiếp theo dựa vào kết quả học tập của năm trước đó.

– Hàng năm cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

– 30% số lượng thí sinh trúng tuyển sẽ được tham gia miễn phí một khóa học về AI trị giá 20 triệu do các chuyên gia hàng đầu về AI giảng dạy.

7 Xã hội học –   Học bổng cho sinh viên có điểm đầu vào cao nhất ngành: 2.000.000 đồng.

–  Học bổng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và kết quả học tập khá trở lên, mỗi suất 1.000.000 đồng.

8 Lịch sử –   Cấp học bổng trị giá 5.000.000 đồng trong năm học đầu tiên cho thủ khoa ngành.

–  Mỗi năm sẽ được xét cấp 2 suất Học bổng Sử học Đinh Xuân Lâm, trị giá 5.000.000 đồng/suất dành cho sinh viên có thành tích học tập giỏi, rèn luyện tốt và có bài báo in trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học sinh viên Khoa hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường.

–  Mỗi năm sẽ được xét cấp 2 giải thưởng Giải 315Kio, trị giá 5.000.000 đồng/giải dành cho sinh viên có thành tích học tập giỏi trở lên, rèn luyện tốt trở lên và có ít nhất 01 bài báo (đứng tên riêng hoặc tên chung) về lịch sử, văn hóa Việt Nam, khu vực và thế giới (có liên quan đến Việt Nam) từ khởi thủy đến năm 1802, đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia trở lên.

–   Hàng năm cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng trị giá từ 1.000.000 đồng cùng nhiều học bổng hấp dẫn khác do các cựu sinh viên và các mạnh thường quân tài trợ.

9 Đông phương học –   Cấp học bổng trị giá 5.000.000 đồng trong năm học đầu tiên cho thủ khoa ngành.

–  Mỗi năm sẽ được xét cấp 2 giải thưởng Giải 315Kio, trị giá 5.000.000 đồng/giải dành cho sinh viên có thành tích học tập giỏi trở lên, rèn luyện tốt trở lên và có ít nhất 01 bài báo (đứng tên riêng hoặc tên chung) về lịch sử, văn hóa Việt Nam, khu vực và thế giới (có liên quan đến Việt Nam) từ khởi thủy đến năm 1802, đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia trở lên.

–   Hàng năm cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng cùng nhiều học bổng hấp dẫn khác do các cựu sinh viên và các mạnh thường quân tài trợ.

10 Khoa học môi trường –   Cấp học bổng trị giá 3.000.000 đồng trong năm học đầu tiên cho thủ khoa ngành và sẽ được xem xét cấp học bổng cho các năm tiếp theo dựa vào kết quả học tập của năm trước đó.

–   Hằng năm, Quỹ học bổng khuyến học Khoa Môi trường cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá trở lên, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

11 Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường – Cấp học bổng trị giá 3.000.000 đồng trong năm học đầu tiên cho thủ khoa ngành và sẽ được xem xét cấp học bổng cho các năm tiếp theo dựa vào kết quả học tập của năm trước đó.

– Hằng năm, Quỹ học bổng khuyến học Khoa Môi trường và doanh nghiệp cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá trở lên, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

[06/06/2024] - THÔNG BÁO về việc điều chỉnh thời gian đăng kí xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức tuyển sinh sớm

06/06/2024 10:40 sáng Tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển như sau: – Thời gian đăng ký xét tuyển : Từ ngày 06/4/2024 đến 17h00 ngày 20/6/2024 – Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến trước 17h00 ngày 25/6/2024. Thông tin chi […]

[05/06/2024] - THÔNG BÁO Tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 – ĐỢT 2

05/06/2024 10:24 sáng Tin tuyển sinh

Hội đồng đánh giá năng lực thông báo đến các thí sinh có nhu cầu dự tuyển vào ngành Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 việc tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật như sau: I. HỒ SƠ ĐĂNG […]

[04/05/2024] - XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1- 2024 KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI

04/05/2024 10:01 sáng Tin tuyển sinh

XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1- 2024 KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI: 3 HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ 2 NGÀNH SIÊU HOT Mở cổng XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành XÃ HỘI HỌC và ngành CÔNG TÁC XÃ HỘI tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, Tại sao nên chọn học Khoa Xã hội học […]

[04/05/2024] - XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1 – CƠ HỘI SỚM TRỞ THÀNH TÂN SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN, HUSC

9:32 sáng Tin tuyển sinh

XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1 – CƠ HỘI SỚM TRỞ THÀNH TÂN SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN, HUSC  Mở cổng XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành Văn học và Hán – Nôm tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, sĩ tử 2k6 quan tâm hãy ĐĂNG KÝ NGAY nhé!  Ngành Văn học giúp bạn khám phá vẻ đẹp […]

[04/05/2024] - XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG và ngành VẬT LÝ HỌC

8:54 sáng Tin tuyển sinh

HÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1  Mở cổng XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG và ngành VẬT LÝ HỌC tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, bạn đã sẵn sàng chưa nè?  Tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ Vật liệu, bạn sẽ được […]

[04/05/2024] - THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

8:37 sáng Tin tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Ngành Khoa học Môi trường là một khoa học liên ngành, được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành khoa học và có một đối tượng chung để nghiên cứu và xác định đó […]

[04/05/2024] - THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

8:19 sáng Tin tuyển sinh

ĐẶC QUYỀN 2K6: CHỚP CƠ HỘI VÀO ĐẠI HỌC – MIỄN 100% HỌC PHÍ VỚI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SỚM BẰNG HỌC BẠ. Mở cổng đăng ký ngành Triết học và Quản lý nhà nước tại https://dkxt.hueuni.edu.vn, sĩ tử 2k6 quan tâm hãy ĐĂNG KÝ NGAY nhé! – Đăng ký sớm sẽ giúp bạn được […]

[03/05/2024] - TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY HỌC TẬP NHƯ SINH VIÊN: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẾ, SINH ĐỘNG VÀ ĐẦY HIỆU QUẢ CHO HỌC SINH

03/05/2024 3:00 chiều Tin tuyển sinh

“Một ngày làm sinh viên”: Cách hướng nghiệp thực tế, sinh động QTO – Hình thức đưa học sinh cuối cấp đi tham quan, trải nghiệm môi trường học tập tại các trường đại học là một trong những cách thức hướng nghiệp đang được nhiều trường THPT trong nước thực hiện. Nắm bắt xu hướng […]

[02/05/2024] - CHỌN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – CHỌN HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI

02/05/2024 4:46 chiều Tin tuyển sinh

CHỌN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – CHỌN HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO TƯƠNG LAI  Các bạn GenZ luôn là những người trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng thích nghi với công nghệ, đồng thời luôn hòa mình và bảo vệ thiên nhiên! Nếu bạn đam mê bảo vệ hành tinh và […]