THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Triết học

Mã ngành 7229001
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

20

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

12

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • D66 - Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
 • C19 - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
Tổng quan

Trường Đại học Khoa học là nơi đào tạo chuyên ngành triết học có uy tín, sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản và chuyên sâu về triết học sau khi tốt nghiệp. Người học sẽ có những hiểu biết, có những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ; những kiến thức của khoa học tự nhiên liên quan đến triết học; những kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa Mác – Lênin với tư cách là thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; những kiến thức về lịch sử tư tưởng triết học phương Đông, phương Tây qua một số triết gia tiêu biểu; có kiến thức và nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu triết học; nắm vững kiến thức về lý luận và thực tiễn đời sống chính trị.

Đối với chuyên ngành đào tạo Cử nhân Triết học tại Trường Đại học Khoa học Huế, sinh viên được miễn 100% học phí. Những sinh viên học giỏi sẽ được nhận học bổng của nhà trường hàng năm. Ngoài ra, còn được nhận thêm những suất học bổng từ quỹ mà các doanh nghiệp, các công ty, những nhà tài trợ cho quỹ khuyến học của Khoa Lý luận chính trị.

Nhu cầu thị trường
Trong hệ thống chính trị, xã hội ở Việt Nam hiện nay các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội rất cần đến những cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học để phục vụ những công việc sau:
 • Đối với công tác giảng dạy và nghiên cứu có các đơn vị như: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Triết học, Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị của các trường đại học và cao đẳng, các trường trung cấp và các trường Trung học Phổ thông.
 • Đối với cán bộ viên chức và công chức: Văn phòng các tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo Trung ương và địa phương, Văn phòng Đảng ủy các đơn vị, trường học, các Sở, Ban ngành ở Trung ương và địa phương; Tham gia vào đội ngũ cố vấn lý luận cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền về đường lối, phương hướng phát triển đất nước, địa phương trong thời kỳ hội nhập và đổi mới; các tổ chức đoàn hội, các tổ chức chính trị - xã hội.
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
 • Chuyên viên tại các cơ quan Nhà nước, trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các tổ chức Đảng, Đoàn thể như: Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân...;
 • Làm công tác tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế Nhà nước và tư nhân;
 • Nghiên cứu viên ở các cơ quan lý luận chính trị, các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực xã hội;
 • Chuyên viên phân tích, bình luận, viết bài về chính trị, thời sự ở các báo, đài Trung ương và địa phương;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.