THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Quản lý văn hoá

Mã ngành 7229042
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

20

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

10

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • C19 - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Tổng quan
 • Quản lý văn hóa là một ngành học mới thuộc Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, được Giám đốc Đại học Huế cho phép mở ngành đào tạo hệ cử nhân theo quyết định số 583/QĐ-ĐHH, ngày 23 tháng 5 năm 2024. Chương trình đào tạo bậc đại học của ngành Quản lý văn hoá bao gồm khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ, trách nhiệm để thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý di sản văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa – nghệ thuật từ cấp địa phương đến trung ương; liên quan trực tiếp đến các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật – sự kiện…
 • Người học tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý văn hóa có thể tiếp tục theo học bậc thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa ngay tại Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; bậc tiến sĩ Quản lý văn hóa ở một số cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.
Nhu cầu thị trường
 • Quản lý văn hóa là một ngành học tương đối mới ở Việt Nam, có liên quan đến nhiều lĩnh vực về văn hóa, quản lý di sản văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa - nghệ thuật, do đó nhu cầu thị trường về ngành học này rất lớn. Ngày 12-11-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1909/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Chiến lược này đặt ra nhiều mục tiêu đáng lưu ý, trong đó có mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực về văn hóa: “Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người”.
 • Xuất phát từ điều này, mà hiện nay, nhiều cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương, cũng như các tổ chức, công ty, doanh nghiệp muốn tuyển dụng cử nhân quản lý văn hóa. Kết quả khảo sát các cơ sở sử dụng lao động ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cho thấy hầu hết các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp đều có nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực quản lý văn hóa. Nhiều cơ sở sử dụng lao động đều cho rằng do tính chất công việc, họ rất cần cán bộ quản lý văn hóa có trình độ chuyên môn theo từng lĩnh vực liên quan.
Triển vọng nghề nghiệp
Văn hóa là một lĩnh vực rất rộng, các vị trí việc làm trong ngành Quản lý văn hoá khá phong phú, đa dạng và rộng mở. Sau khi tốt nghiệp ra trường, cử nhân Quản lý văn hoá có thể đảm đương nhiều vị trí công việc khác nhau:
 • Chuyên viên, nghiên cứu viên về văn hóa, quản lý di sản văn hóa, quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc), văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm), quản lý bản quyền tác giả… tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa - thông tin, du lịch, sự kiện (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa - Thể thao, Bảo tàng công lập và ngoài công lập, các trung tâm văn hóa, Ban quản lý các di tích, ban quản lý lễ hội, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, thị xã, quận (huyện), xã, phường, thị trấn, Nhà văn hóa, công ty du lịch, quảng cáo, các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện).
 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học văn hóa, trong đó có chuyên ngành Quản lý văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội.
 • Hoạt động trong các ngành báo chí, thông tin - truyền thông, ngoại giao, văn hóa du lịch.
 • Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa, quảng cáo, sự kiện....

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.