THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành 7850101
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

15

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

10

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • D10 - Toán, Địa lý, Tiếng Anh
 • D01 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • C04 - Toán, Ngữ văn, Địa lý
 • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
Tổng quan
 • Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tập hợp hệ thống các môn khoa học nghiên cứu những quy luật chung của các quá trình thành tạo và mối quan hệ giữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên; nghiên cứu và tìm ra các phương thức quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường trên cơ sở phân tích thực trạng và xác định các nguyên nhân gây tác động. Điều này có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác tổ chức quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở phạm vi quốc gia và từng địa phương bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Chương trình đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức thức đa ngành về lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;  có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp khoa học nhằm giải quyết những vấn đề trong thực tiễn hoạt động khai thác, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học ở quy mô quốc gia, vùng và từng khu vực cụ thể; thực hiện quy hoạch - dự báo - phòng chống - xử lý các tai biến tự nhiên trong các hoạt động phát triển; đánh giá, lập phương án quy hoạch và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho các hoạt động phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở quy mô vùng và địa phương..
Nhu cầu thị trường
 • Theo Bộ TN&MT, dự thảo đề cương Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 26 giải pháp thực hiện, trong đó các nhiệm vụ trong tâm tập trung vào hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách và pháp luật về tài nguyên và môi trường; phát triển hạ tầng kỹ thuật và thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường; tích cực và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu… Do đó dự báo nguồn nhân lực cho ngành sẽ tăng cao và KHÁT nguồn nhân lực.
Triển vọng nghề nghiệp
Ngày 31/07/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó thông tư nêu rõ  CÓ 61 VỊ TRÍ VIỆC LÀM công chức nghiệp vụ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG từ 18/09/2023:
 •  Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 33 vị trí.
 • Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 20 vị trí.
 • Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 08 vị trí.
 • Các vị trị việc làm cụ thể như: Chuyên viên cao cấp/chính/chuyên viên về khoáng sản; đo đạc và bản đồ; quản lý đất đai; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, môi trường; biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp về biển đảo; tài nguyên nước, viễn thám.

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.