THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường

Mã ngành 7850105
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

15

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

10

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
 • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
 • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D15 - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
Tổng quan
Ngành An toàn, Sức khỏe và Môi trường (hay còn được biết đến như HSE, EHS hay SHE) là ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động, của cộng đồng, sự phát triển bền vững của môi trường, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật cũng như bảo vệ danh tiếng của công ty, doanh nghiệp. Chương trình đào tạo cử nhân An toàn, Sức khỏe và Môi trường tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế được xây dựng dựa trên những nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn xã hội khi yêu cầu về  trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động tại các doanh nghiệp ngày một chặt chẽ hơn. Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE) là ngành đào tạo cán bộ giám sát an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường tại các doanh nghiệp. Nhiệm vụ của cán bộ HSE là đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên của doanh nghiệp tại nơi làm việc và yêu cầu tất cả nhân viên phải tuân thủ các luật, quy định và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động.  Khối kiến thức trong chương trình đào tạo của các ngành học HSE:
 • Tâm sinh lý lao động và công thái học
 • Đánh giá môi trường, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
 • Quan trắc môi trường lao động, nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro
 • Quản lý an toàn hóa chất và cháy nổ, an toàn nhiệt, điện và thiết bị
 • Kỹ thuật chiếu sáng, chống nóng, ồn và rung
 • Độc học và bệnh nghề nghiệp
 • Sự cố các công trình xây dựng
Ngoài ra, sinh viên có cơ hội cao tham gia các khoá thực tập ngắn hạn tại doanh nghiệp và đặc biệt các quốc gia có hợp tác với Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng đồng Châu Âu,…)
Nhu cầu thị trường
Theo quy định của Bộ Lao động và Thương binh xã hội thì tất cả các doanh nghiệp đều cần có chuyên  viên phụ trách về  an toàn, sức khỏe và môi trường nghề nghiệp bởi do  quá trình lao động luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và nguy cơ thiếu an toàn. Chính vì vây, công việc HSE ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết tại nhiều công ty. Việt Nam hiện tại có hơn 300,000 doanh nghiệp vừa và nhỏ; và yêu cầu phải có chuyên viên chịu trách nhiệm bảo hộ lao động (theo Thông tư liên tịch số TTLT 01/2011- TTLT-BLĐTBXH-BYT). Thêm vào đó,  pháp luật và chính sách hiện nay về lao động ngày càng được thắt chặt hơn (đặc biệt về an toàn và vệ sinh lao động, cùng với hiệp định hàng rào kĩ thuật trong thương mại (TBT) và hệ thống quản lý ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp),  ISO 45001 (Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp)  đòi hỏi sự có mặt của cán bộ HSE mọi lúc mọi nơi. Trên xu hướng  đó, hầu hết các doanh nghiệp  đều cần cán bộ HSE để quản lý, giám sát tất cả các hoạt động theo quy định và quy trình an toàn – sức khỏe nghề nghiệp - bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn HSE hiện tại vẫn rất khan hiếm. Do vậy, cơ hội việc làm của ngành HSE hiện đang rất rộng mở. HSE đang trở thành một hướng đi mới trong việc lựa chọn ngành nghề ở các doanh nghiệp, đặc biệt ở các công ty lớn và đa quốc gia với môi trường làm việc năng động  và mức lương khá hấp dẫn.
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, theo Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP, quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây: + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách; + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách; + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao động, phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách; + Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng trên 1.000 người lao động phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách. Theo thống kê đến quý IV năm 2023, cả nước có 217.7000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Sơ bộ có thể thấy nhu cầu cần tối thiểu số lượng cán bộ HSE tương đương số doanh nghiệp đang có của cả nước. Thực tế số lượng sinh viên HSE được các cơ sở đào tạo ra trường đến nay thì mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ tỷ lệ cán bộ lao động được đào tạo đúng ngành HSE. Thị trường việc làm, doanh nghiệp đang khát lao động ngành HSE, đây là cơ hội lớn về việc làm cho sinh viên theo học ngành HSE.

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.