THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Hán – Nôm

Mã ngành 7220104
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

20

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

12

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • C19 - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
 • D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Tổng quan
 • Ngành Hán Nôm là ngành học nghiên cứu về cổ văn (chữ Hán, chữ Nôm, ngữ pháp Hán cổ) thông qua hệ thống văn bản Hán văn (Trung Quốc, Việt Nam); chữ Nôm, văn bản Nôm cùng với tri thức về văn hóa phương Đông, tư tưởng Nho – Phật – Đạo, tiếng Trung hiện đại. Hệ thống thư tịch, di tích Hán Nôm hiện còn chính là minh chứng hùng hồn khẳng định đó là di sản quý báu của dân tộc; là cầu nối giúp thế hệ ngày nay hiểu về quá khứ, từ đó, trân trọng hơn những thành quả ông cha gửi gắm trong thư tịch Hán Nôm.
Nhu cầu thị trường
 • Hiện nay, xuất phát từ định hướng phát huy và bảo tồn vốn văn hoá cổ của dân tộc, nhu cầu minh giải hoành phi câu đối, văn bia ở các đình chùa, nhà thờ họ, các điểm di tích; hệ thống mộc bản tại chùa và trung tâm lưu trữ; thư tịch cổ ở thư viện và chủ yếu ở tư gia…khá lớn. Đây chính là những cơ hội thực hành nghề nghiệp dành cho sinh viên ngành Hán Nôm, cũng là minh chứng thực tế cho nhu cầu xã hội đối với ngành đào tạo.
 • Trước nhịp sống hối hả của xu hướng toàn cầu hóa, chọn học Hán Nôm chính là một hướng đi cần thiết để giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp từ hàng nghìn năm xây dựng của cha ông. Đây chính là ưu điểm của ngành đào tao: gìn giữ những giá trị truyền thống, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
Triển vọng nghề nghiệp
Cử nhân ngành Hán Nôm sẽ có đủ kiến thức và năng lực để đảm nhận các vị trí cụ thể sau:
 • Cán bộ nghiên cứu tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện nghiên cứu, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn;
 • Cán bộ các phòng, trung tâm Văn hóa; di tích, Bảo tồn, bảo tàng;
 • Phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí - truyền thông, nhà xuất bản;
 • Nhân viên văn thư, văn phòng, cán bộ hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân;
 • Hướng dẫn viên du lịch tại các trung tâm di tích;
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các cấp học phổ thông.

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.