THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông

Mã ngành 7510302
Chỉ tiêu
Theo xét KQ thi TN THPT

30

Theo xét theo phương thức khác (Học bạ, tuyển thẳng)

12

Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
Tổng quan
 • Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có nhiệm vụ đào tạo trình độ Đại học hệ kỹ sư, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông với thời gian đào tạo 5 năm. Hiện nay, ngoài các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở của khối ngành, của ngành, Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu đã và đang đào tạo 03 khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu đó là: Hệ thống nhúng và IoT, Thiết kế vi mạch và Kỹ thuật viễn thông; các khối kiến thức này sẽ được cập nhật và bổ sung hàng năm để đáp ứng nhu cầu về thị trường tuyển dụng cũng như định hướng nghiên cứu trong tương lai.
 • Kết hợp các kiến thức được đào tạo tại Khoa với việc thực tập tốt nghiệp ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp liên quan đến chuyên ngành và quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, kỹ sư được đào tạo từ Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ có đầy đủ kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đảm bảo tiếp cận tốt với các kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
Nhu cầu thị trường
 • Theo dự báo của Bộ thông tin – Truyền thông, nhu cầu nguồn nhân lực về lĩnh vực kỹ thuật điện tử và kỹ thuật viễn thông vẫn còn thiếu trong tương lai. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực này.
 • Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Chính phủ đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát triển, gồm: Công nghiệp chế biến chế tạo, Điện tử và viễn thông, Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo.
 • Mặt khác, mức lương phổ biến của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đối với sinh viên Điện tử - Viễn thông vừa tốt nghiệp khoảng 400 USD - 600 USD/tháng nếu làm việc tại Việt Nam. Sau đó, tùy vào khả năng chuyên môn của bản thân mà doanh nghiệp sẽ đề nghị mức lương tương xứng. Những người có kinh nghiệm, chuyên môn tốt có thể nhận lương khoảng 2.000USD/tháng.
 • Như vậy, có thể thấy được tiềm lực phát triển cũng như nhu cầu của xã hội hiện nay đối với ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Đây là cơ hội tốt để cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có thể lựa chọn công việc phù hợp với bản thân ngay sau khi tốt nghiệp cũng như có khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, đài truyền hình, các công ty hoạt động trong lĩnh vực đa phương tiện;
 • Chuyên viên thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng, quản lý mạng, vận hành hệ thống mạng và hệ thống viễn thông tại các công ty viễn thông;
 • Chuyên viên thiết kế và viết chương trình phần mềm cho các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại di động, rô bốt, xe ô tô, đầu thu truyền hình kỹ thuật số,…, kiểm thử phần mềm nhúng tại các công ty phần mềm, trung tâm nghiên cứu phát triển của những hãng công nghệ lớn;
 • Chuyên viên vận hành, bảo dưỡng thiết bị y tế, thiết kế hệ thống thông tin y tế;
 • Chuyên viên vận hành, quản lý hệ thống dẫn đường và kiểm soát không lưu, trạm mặt đất, bảo dưỡng các thiết bị điện tử trên máy bay,... cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện tử hàng không - vũ trụ;
 • Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, truyền thông.

Lựa chọn trường Đại học Khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.