Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Về tác giả

Phản hồi gần đây

  admin
  378 trả lời 35 trả lời 15 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

  Thống kê

  • 35 trả lời, 1 chọn
  • 15 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 3 năm,7 tháng7 jours
  • 4394 visite sur le profile
  • Last seen 3 ngày

  Hoạt động

  Total 378
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  +10
  Tháng Tám 19, 2019 Đã trả lời Rút lại học phí
  +10
  Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Thiếu bổ sung sau đc ko
  +10
  Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Sao trường không có giấy báo ạ
  +10
  Tháng Tám 13, 2019 Đã trả lời thủ tục nhập học

  Bỏ phiếu

  0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
  0 số vote cast 0/100 0+1 0-1