0
Thanh phong(Vô danh)

Thưa thầy (cô) có phải xét học bạ là mình tính điểm trung bình cả năm lop 11 của 3 môn văn sử địa rồi chia 2 xong cộng với teung bình ba môn văn sử địa của học kỳ 1 lớp 12 chia 2 không ạ

admin đã trả lời