0
Hồ Văn Nghỉ(Vô danh)

Thiếu giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự mình bổ sung sau được không ạ?

admin đã trả lời