0
Nguyễn đức lâm(Vô danh)
  1. Cho e hỏi là e muốn học ngành tổ hợp hóa thì e sẽ phải chọn ngành hóa học hay là công nghệ kĩ thuật hóa học ạ
admin đã trả lời