0
Trần Thị Kim Loan(Vô danh)

Cho em hỏi vì có lý do gia đình nên em đã chuyển trường đại học. trong khi đó em đã nộp tiền học phí xác nhận nhập học ở trường mình rồi và sau đó em được tư vấn nộp đơn để xin rút lại học phí tại Ban khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đại học huế. Thì cho em hỏi khi nào em có thể rút lại học phí ạ? Vì em cần để nộp bên kia nữa. Xin hãy liên hệ với em qua số: 083 685 4121

admin đã trả lời