Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành 7580105
Chỉ tiêu 60
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • V00 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Vật lý
  • V01 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Ngữ văn
  • V02 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Tiếng Anh
Tổng quan
Đang cập nhật
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quy hoạch vùng và đô thị được cấp bằng Kiến trúc sư quy hoạch, có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
  • Tự khởi nghiệp với vai trò chủ đầu tư, nhà thiết kế, thi công kiến trúc - quy hoạch - nội thất - vật liệu;
  • Kiến trúc sư Quy hoạch làm việc trong các đơn vị tư vấn thiết kế nhà nước và tư nhân; Tham gia vào quá trình lập các đồ án Quy hoạch, lập Quy chế quản lý đô thị, tham gia thiết kế công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan;
  • Làm việc trong các doanh nghiệp về phát triển đô thị, đầu tư bất động sản như xây dựng các khu đô thị mới, các khu du lịch, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở, … tham gia vào quá trình quản lý dự án phát triển đô thị;
  • Tham gia công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại các sở quy hoạch - kiến trúc thành phố, sở xây dựng hoặc phòng quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã;
  • Giảng dạy về Quy hoạch vùng và đô thị tại các trường đại học, cao đẳng...; Nghiên cứu các chuyên ngành sâu của quy hoạch, đô thị tại các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc các sở quy hoạch - kiến trúc, tài nguyên - môi trường...

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.