Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Mã ngành 7580211
Chỉ tiêu 30
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Tổng quan
Ngành Địa kỹ thuật xây dựng (ĐKTXD) là một ngành mới và lần đâu tiên được đào tạo tại Việt Nam. Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng thực hành và các kiến thức tiên tiến tốt trong lĩnh vực xử lý và kiểm định nền móng công trình xây dựng và các vấn đề về môi trường Địa kỹ thuật. Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ cao được đào tạo ở nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp dễ dàng có việc làm và có thể tiếp tục học tập ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài.
Nhu cầu thị trường
Trong thời gian qua, đất nước ta đã có những chính sách rất ưu tiên cho việc phát triển kết cấu hạ tầng trong mọi lĩnh vực, vì vậy nhu cầu thị trường việc làm của các kỹ sư Địa kỹ thuật xây dựng là vô cùng lớn để đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn về nền móng công trình và các vấn đề môi trường liên quan. Nếu không muốn thất nghiệp hảy phấn đấu trở thành kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng.
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
  • Chuyên viên và cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các Ban quản lý dự án xây dựng;
  • Kỹ sư tại các doanh nghiệp sản xuất và các tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực: khảo sát - tư vấn - thiết kế và thi công các loại hình công trình xây dựng, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng;
  • Cán bộ kỹ thuật, quản lý tại các phòng thí nghiệm chuyên môn về Địa kỹ thuật, cơ học đất đá và vật liệu xây dựng;
  • Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm định vật liệu xây dựng, chất lượng công trình. Các đơn vị liên quan đến hoạt động lập và quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật;
  • Các đơn vị kinh doanh và tư vấn sử dụng trang thiết bị thí nghiệm trong lĩnh vực cơ hoạc đất đá, địa kỹ thuật và công trình xây dựng;
  • Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.