THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Cơ hội việc làm

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG PHẦN THI SÁNG TẠO CNTT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Sau thời gian tổ chức vòng sơ khảo và chấm chung khảo Phần thi sản phẩm sáng tạo CNTT dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022, Ban Giám khảo của Cuộc thi đã dựa trên các tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo, kỹ thuật, công nghệ áp dụng, tính khả thi, khả năng ứng dụng và cách trình bày, khả năng hỏi/đáp của thí sinh… để lựa chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Xin chúc mừng các thí sinh dưới đây đã xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi Hue – ICT Challenge 2022:
Giải Nhất:
– Thuộc về sản phẩm “𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒆 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑺𝑴𝑨𝑻” của nhóm tác giả Huỳnh Quang Trưng (Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế).

Giải Nhì:
– Sản phẩm “𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝑫𝒋𝒂𝒏𝒈𝒐” (tác giả Võ Văn Thành, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒏𝒉𝒂̀” (tác giả Trần Thị Phương Loan, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).

Giải Ba:
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂𝒕𝒃𝒐𝒕 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝑯𝒖𝒆̂́” (tác giả Nguyễn Ngọc Long, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑰𝒐𝑻” (nhóm tác giả Lê Trần Quốc Hữu, Lê Văn Sỉ, Nguyễn Ngọc Nguyên, Nguyễn Văn Dũng, Ngô Lê Quý, Khoa Điện, Điện tử, và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học Huế)
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 – 𝑳𝒂̀𝒐 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐𝒊𝒅” (Keophuvanh Somked, Trường Đại học Quảng Bình).
– “𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖𝒂̂́𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒊̣ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒊 đ𝒊𝒆̣̂𝒏” (nhóm tác giả Huỳnh Quốc Cường, Mai Vũ Cường, Nguyễn Trương Tấn Hiếu, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định).

Giải Khuyến khích bao gồm:
– “𝑴𝒂́𝒚 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒐” (tác giả Hoàng Công Hưng, Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆” (tác giả Lương Viết Bảo, Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 Đ𝒐̣̂𝒊 𝑵𝒉𝒐́𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒆̂́, Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑯𝒖𝒆̂́” (nhóm tác giả Lê Đình Thảng, Trịnh Hoài Nguyên, Trường Đại học Kinh tế Huế).
– “𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏” (tác giả Hoàng Văn Thắng, Trường Đại học Quảng Bình).
– “𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒎𝒐̂ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑴𝑽𝑪 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 𝑭𝒓𝒂𝒎𝒆𝒘𝒐𝒓𝒌 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚” (tác giả Nguyễn Thị Nhật Lệ, Trường Đại học Quảng Bình).

Chương trình Tổng kết Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022 và trao giải phần thi Sản phẩm sáng tạo CNTT dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/7/2022 tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế).
Tại chương trình tổng kết, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao 01 giải Nhất, 02 Giải Nhì, 04 Giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các thí sinh với các sản phẩm xuất sắc nhất. Tổng giá trị giải thưởng cho phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học là 24 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

[05/12/2023] - LÀM CHỦ IELTS – SỨC MẠNH CHO HUSC-ER TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

05/12/2023 11:00 sáng Tin tuyển sinh

LÀM CHỦ IELTS – SỨC MẠNH CHO HUSC-ER TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ IELTS không chỉ mở ra cánh cửa cho học tập và sự nghiệp toàn cầu, mà còn giúp sinh viên phát triển và nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tạo bước đệm thành công trong môi trường quốc tế Vậy tại […]

[04/12/2023] - TUYÊN DƯƠNG CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM

04/12/2023 2:28 chiều Tin tuyển sinh

TUYÊN DƯƠNG CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM CLB Kỹ năng lửa xanh HUSC vinh dự là 1 trong 15 CLB, Đội, Nhóm trên địa bàn toàn Tỉnh và là 1 trong 4 CLB, Đội, Nhóm thuộc Đại học Huế được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế trao Bằng khen […]

[04/12/2023] - SAKURA SCIENCE 2023

10:11 sáng Tin tuyển sinh

[SAKURA SCIENCE 2023] DEBUT 9 thành viên đại diện sinh viên khoa Kiến trúc – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tham gia Chương trình SAKURA SCIENCE kết hợp với Trường Đại học Kyoto Seika, tại Nhật Bản. Hành trình 7 ngày tại Kyoto, Nhật Bản với hi vọng được giao lưu học […]

[01/12/2023] - MỘT NGÀY TRỞ THÀNH HUSC-ER CÙNG HỌC SINH TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH CÓ GÌ THÚ VỊ!?

01/12/2023 10:24 sáng Tin tuyển sinh

MỘT NGÀY TRỞ THÀNH HUSC-ER CÙNG HỌC SINH TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH CÓ GÌ THÚ VỊ!? Trong chuỗi hoạt động tuyển sinh của HUSC, ngày hội Open Day lần này sẽ mang đến một trải nghiệm mới cho các bạn học sinh THPT Hương Vinh trên hành trình khám phá ngành học mà mình yêu […]

[29/11/2023] - NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ TIÊN PHONG ĐỔI MỚI

29/11/2023 2:41 chiều Tin tuyển sinh

NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ TIÊN PHONG ĐỔI MỚI Nhận thấy nguồn nhân lực Công nghệ thông tin đang là một trong những vấn đề cấp thiết góp phần thúc đẩy quá trình Thừa Thiên Huế sớm lên thành phố trực thuộc trung ương, Trường […]

[27/11/2023] - SÔI NỔI NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

27/11/2023 4:24 chiều Tin tuyển sinh

SÔI NỔI NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP DÀNH CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Ngày 26/11 vừa qua, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tổ chức ngày hội trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp đặc biệt dành riêng cho các bạn THPT Nguyễn Huệ, thu hút […]

[21/11/2023] - TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “GIẢNG ĐƯỜNG TRONG TÔI” 

21/11/2023 2:33 chiều Tin tuyển sinh

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “GIẢNG ĐƯỜNG TRONG TÔI”  Sáng ngày 20/11, tại phòng H.407, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã tổ chức buổi TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI Cuộc thi Ảnh “Giảng Đường Trong Tôi”. Đến dự Buổi Tổng kết và Trao giải, HSV vinh dự được đón […]

[10/11/2023] - CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

10/11/2023 2:58 chiều Tin tuyển sinh

[CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT] Đồng hành cùng teen 2K6 trong hoạt động định hướng nghề nghiệp năm học 2023-2024, chiều ngày 09/11/2023 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã có mặt tại trường THPT Phong Điền để định hướng nghề nghiệp cho 230 học sinh của trường. […]

[06/11/2023] - HUSC tổ chức thành công Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2023

06/11/2023 4:19 chiều Tin tuyển sinh

Ngày 05/11/2023, tại Trường Đại học Khoa học, Đai học Huế đã diễn ra Kỳ thi ICPC 2023 Quốc gia với sự có mặt tham dự của 48 đội thi đến từ các tỉnh miền Trung. Trải qua 03 vòng thi Bắc – Trung – Nam, các trường đại học và THPT đã tuyển chọn […]