THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Cơ hội việc làm

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG PHẦN THI SÁNG TẠO CNTT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Sau thời gian tổ chức vòng sơ khảo và chấm chung khảo Phần thi sản phẩm sáng tạo CNTT dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022, Ban Giám khảo của Cuộc thi đã dựa trên các tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo, kỹ thuật, công nghệ áp dụng, tính khả thi, khả năng ứng dụng và cách trình bày, khả năng hỏi/đáp của thí sinh… để lựa chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Xin chúc mừng các thí sinh dưới đây đã xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi Hue – ICT Challenge 2022:
Giải Nhất:
– Thuộc về sản phẩm “𝑴𝒐𝒅𝒖𝒍𝒆 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑺𝑴𝑨𝑻” của nhóm tác giả Huỳnh Quang Trưng (Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế).

Giải Nhì:
– Sản phẩm “𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒖𝒐̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 đ𝒆̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝑫𝒋𝒂𝒏𝒈𝒐” (tác giả Võ Văn Thành, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒏𝒉𝒂̀” (tác giả Trần Thị Phương Loan, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).

Giải Ba:
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂𝒕𝒃𝒐𝒕 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝑯𝒖𝒆̂́” (tác giả Nguyễn Ngọc Long, Khoa CNTT – Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̛̣𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑰𝒐𝑻” (nhóm tác giả Lê Trần Quốc Hữu, Lê Văn Sỉ, Nguyễn Ngọc Nguyên, Nguyễn Văn Dũng, Ngô Lê Quý, Khoa Điện, Điện tử, và Công nghệ Vật liệu – Trường Đại học Khoa học Huế)
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 – 𝑳𝒂̀𝒐 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒐𝒊𝒅” (Keophuvanh Somked, Trường Đại học Quảng Bình).
– “𝑷𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖𝒂̂́𝒏 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒊̣ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒚 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒊 đ𝒊𝒆̣̂𝒏” (nhóm tác giả Huỳnh Quốc Cường, Mai Vũ Cường, Nguyễn Trương Tấn Hiếu, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định).

Giải Khuyến khích bao gồm:
– “𝑴𝒂́𝒚 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒖̛̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒐” (tác giả Hoàng Công Hưng, Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆” (tác giả Lương Viết Bảo, Trường Đại học Khoa học Huế).
– “𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝑳𝑩 Đ𝒐̣̂𝒊 𝑵𝒉𝒐́𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝑻𝒆̂́, Đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑯𝒖𝒆̂́” (nhóm tác giả Lê Đình Thảng, Trịnh Hoài Nguyên, Trường Đại học Kinh tế Huế).
– “𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒏 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏” (tác giả Hoàng Văn Thắng, Trường Đại học Quảng Bình).
– “𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒎𝒐̂ 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑴𝑽𝑪 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 𝑭𝒓𝒂𝒎𝒆𝒘𝒐𝒓𝒌 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚” (tác giả Nguyễn Thị Nhật Lệ, Trường Đại học Quảng Bình).

Chương trình Tổng kết Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2022 và trao giải phần thi Sản phẩm sáng tạo CNTT dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/7/2022 tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế).
Tại chương trình tổng kết, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao 01 giải Nhất, 02 Giải Nhì, 04 Giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các thí sinh với các sản phẩm xuất sắc nhất. Tổng giá trị giải thưởng cho phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học là 24 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

[02/06/2023] - Học ngành quản trị phân tích và dữ liệu có mức thu nhập sau khi ra trường là bao nhiêu?

02/06/2023 9:06 sáng Tin tuyển sinh

HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ PHÂN TÍCH VÀ DỮ LIỆU CÓ MỨC THU NHẬP SAU KHI RA TRƯỜNG LÀ BAO NHIÊU? Ngày nay, dữ liệu đang dần thay thế dầu mỏ để trở thành nguồn tài nguyên tiềm năng. Đối với các doanh nghiệp vừa và lớn – hoạt động phân tích dữ liệu là phần […]

[02/06/2023] - Sinh viên ngành Địa kỹ thuật- xây dựng-HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ?

8:56 sáng Tin tuyển sinh

SINH VIÊN NGÀNH ĐỊA KỸ THUẬT – XÂY DỰNG – HỌC GÌ VÀ LÀM GÌ? Địa kỹ thuật – xây dựng đang trở thành một trong những ngành hot nhất trong thời gian gần đây. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng, vị trí các chuyên gia địa kỹ thuật – xây […]

[02/06/2023] - Những gương mặt sinh viên K46 tiêu biểu của Khoa Lịch sử

8:48 sáng Tin tuyển sinh

NHỮNG GƯƠNG MẶT SINH VIÊN K46 TIÊU BIỂU CỦA KHOA LỊCH SỬ Các bạn tân sinh viên K47 có đang háo hức về với mái nhà chung khoa Lịch sử? Bạn đang lo lắng điều gì? Bạn tò mò về môi trường mới ư? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ các anh chị đi […]

[02/06/2023] - Gặp mặt cựu sinh viên Hoàng Hà Mỹ Á: Niềm tự hào của Khoa Sinh học

8:34 sáng Tin tuyển sinh

GẶP MẶT CỰU SINH VIÊN HOÀNG HÀ MỸ Á: NIỀM TỰ HÀO CỦA KHOA SINH HỌC Sinh viên có thành tích học tập tốt luôn là niềm tự hào của các thầy cô, gia đình và bạn bè. Cho dù họ đã trưởng thành và rời xa mái trường thân thương thì những thành tích […]

[26/05/2023] - Gương sáng sinh viên Khoa Ngữ Văn: Tuổi trẻ và tài năng!

26/05/2023 9:57 sáng Tin tuyển sinh

Nhắc đến sinh viên khoa Ngữ văn thì không thể không hình dung đến những cô gái xinh đẹp và tài năng. Con gái khoa Văn tuy dịu dàng nhưng không kém phần bản lĩnh, học hành nghiêm túc nhưng không thiếu sự năng động trong các hoạt động thanh niên. Hôm nay, chúng ta […]

[25/05/2023] - HUẾ VÀO HÈ – TUYỂN TẬP MỘT SỐ BỨC ẢNH ẤN TƯỢNG VỀ HUẾ

25/05/2023 8:32 sáng Tin tuyển sinh

Được mệnh danh là “thành phố du lịch”, Huế sở hữu một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đến sự say mê yêu thích không chỉ với du khách mà còn với cả những người con Cố đô. Huế đã vào hè, khoác lên mình bộ áo mới đầy màu sắc, vui […]

[25/05/2023] - 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐍𝐎́𝐍 𝐇𝐔𝐄̂́ 𝟐𝟎𝟐𝟑

8:24 sáng Tin tuyển sinh

💝 Hưởng ứng festival nghề truyền thống Huế 2023, vừa qua các bạn sinh viên thuộc khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tham gia cuộc thi Thiết kế trên Nón Huế. Cuộc thi do Hội Nón lá Huế phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation, Cộng hòa Liên bang […]

[22/05/2023] - GẶP MẶT 3 GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA KHOA ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

22/05/2023 10:13 sáng Tin tuyển sinh

Các chàng trai đến từ Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu luôn nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng trong việc học và nghiên cứu khoa học. Thành tích của bạn xứng đáng được ghi nhận và tuyên dương. Hôm nay cùng gặp mặt 3 bạn sinh viên là tấm gương sáng của […]

[22/05/2023] - GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

10:07 sáng Tin tuyển sinh

Những cá nhân nỗ lực học tập không ngừng của Khoa Xã hội học và Công tác xã hội luôn là niềm tự hào của Khoa. Hôm nay cùng gặp gỡ bạn Lê Thị Quỳnh Như – Một cô gái đầy bản lĩnh và nhiệt huyết! Lê Thị Quỳnh Như, sinh viên năm cuối Ngành […]