Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Reputation

Phản hồi gần đây

  Reputation

  Total 378
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  +10
  Tháng Tám 19, 2019 Đã trả lời Rút lại học phí
  +10
  Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Thiếu bổ sung sau đc ko
  +10
  Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Sao trường không có giấy báo ạ
  +10
  Tháng Tám 13, 2019 Đã trả lời thủ tục nhập học
  +10
  Tháng Tám 13, 2019 Đã trả lời Thời gian và địa điểm nộp giấy tờ, hồ sơ
  +10
  Tháng Bảy 20, 2019 Đã trả lời Thắc mắc về ngành học
  +10
  Tháng Bảy 19, 2019 Đã trả lời điểm môn năng khiếu
  +10
  Tháng Bảy 19, 2019 Đã trả lời Chương trình đào tạo
  +10
  Tháng Năm 29, 2019 Đã trả lời quản lí nhà nước
  +10
  Tháng Năm 29, 2019 Đã trả lời Xét học bạ Theo 2 tổ hợp có được không
  +10
  +10
  Tháng Năm 23, 2019 Đã trả lời xét tuyển theo hình thức học bạ năm 2019