TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Về tác giả

admin
232 trả lời 20 trả lời 15 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

Thống kê

  • 20 trả lời, 1 chọn
  • 15 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 2 năm,4 tháng29 jours
  • 2354 visite sur le profile
  • Last seen 9 giờ

Hoạt động

Total 232
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
+10
Tháng Năm 29, 2019 Đã trả lời quản lí nhà nước
+10
Tháng Năm 29, 2019 Đã trả lời Xét học bạ Theo 2 tổ hợp có được không
+10
+10
Tháng Năm 23, 2019 Đã trả lời xét tuyển theo hình thức học bạ năm 2019

Bỏ phiếu

0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
0 số vote cast 0/100 0+1 0-1
Liên hệ