TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Về tác giả

admin
559 trả lời 47 trả lời 1 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

Thống kê

  • 47 trả lời, 1 chọn
  • 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 1 năm,5 tháng28 jours
  • 1634 visite sur le profile
  • Last seen 6 giờ

Hoạt động

Total 559
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,20,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,10,70
+10
6 giờ Đã trả lời Chính sách miễn giảm hoc phí
+10
55 phút Đã trả lời Câu hỏi về thủ tục nhập học
+10
53 phút Đã trả lời Xét tuyển đợt 2
+10
47 phút Đã trả lời Các Thủ tục nhập học
+10
46 phút Đã trả lời Tuyển sinh 2018

Bỏ phiếu

0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
0 số vote cast 0/100 0+1 0-1
Liên hệ