TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Về tác giả

admin
577 trả lời 49 trả lời 1 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

Thống kê

  • 49 trả lời, 1 chọn
  • 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 1 năm,9 tháng26 jours
  • 1882 visite sur le profile
  • Last seen Tháng Mười 31, 2018

Hoạt động

Total 577
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
+10
Tháng Chín 4, 2018 Đã trả lời Thông tin liên thông
+10
Tháng Tám 27, 2018 Đã trả lời Liên thông vào trường
+10
Tháng Tám 14, 2018 Đã trả lời Chính sách miễn giảm hoc phí
+10
Tháng Tám 14, 2018 Đã trả lời Câu hỏi về thủ tục nhập học
+10
Tháng Tám 14, 2018 Đã trả lời Xét tuyển đợt 2

Bỏ phiếu

0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
0 số vote cast 0/100 0+1 0-1
Liên hệ