TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Về tác giả

admin
378 trả lời 35 trả lời 15 câu hỏi 0 lượt theo dõi 0 abonnements 0 Comments

Thống kê

  • 35 trả lời, 1 chọn
  • 15 câu hỏi, 0 câu trả lời
  • Membre depuis 2 năm,9 tháng25 jours
  • 3068 visite sur le profile
  • Last seen Tháng Mười 9, 2019

Hoạt động

Total 378
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
+10
Tháng Tám 19, 2019 Đã trả lời Rút lại học phí
+10
Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Thiếu bổ sung sau đc ko
+10
Tháng Tám 14, 2019 Đã trả lời Sao trường không có giấy báo ạ
+10
Tháng Tám 13, 2019 Đã trả lời thủ tục nhập học

Bỏ phiếu

0 vote đã nhận 0/100 0+1 0-1
0 số vote cast 0/100 0+1 0-1
Liên hệ