0
admin 115 trả lời

Theo Quy trình nhập học, thì từ ngày 23/08/2017 thì
“Sinh viên có mặt tại trường theo nhóm để tiến hành làm thủ tục nhập học
Nhóm 1(*): Có mặt lúc 7h30
Nhóm 2(**): Có mặt lúc 13h30 ”
? Vậy Nhóm 1 và nhóm 2 phân chia thế nào?

admin chỉnh sửa câu hỏi