0
Annonyme

Dạ cho em hỏi ngành công tác xã hội trường mình xét tuyển tổ hợp Văn – Sử – Địa thì có môn nào nhân hệ số 2 không hay tất cả đều hệ số 1. Và cách tính điểm năm nay như thế nào ạ.

admin đã trả lời