0
Nguyễn Hồ Anh Tuấn(Vô danh)

cho em hỏi mã ngành CNTT và mã trường ạ :))

Điểm vào ngành CNTT trường năm 2017 là bao nhiêu vậy?

admin đã trả lời