0
Hà(Vô danh)

?1. Cho em hỏi là ngành mình đăng kí vào cao học có ít học viên (khoảng 4-5 học viên) thì trường có mở lớp ngành đó k ạ?

?2. Học cao học thường học các ngày nào trong tuần ạ?

Hà đã hỏi