0
Trần Tiến Dũng(Vô danh)

Mấy anh ở quê em học ngành Địa chất đều có việc làm, thu nhập khá. Em hỏi, điểm chuẩn ngành này qua các năm là bao nhiêu? có dể đậu không?

admin đã trả lời