0
Lê Tất Nguyên Lập(Vô danh)

thưa thầy (cô) hiện e đã có điểm vẽ môn năng khiếu ngành kiến trúc của trường bách khoa đá nẵng vậy phải làm các bước nào để trường mình chấp nhận số điểm vẽ đó của em (lelap0204@gmail .com mong thầy (cô) có thể trả lời thêp vào email này) .em cảm ơn rất nhiều

admin đã trả lời