0
Khoa(Vô danh)

E không giỏi về máy tính nhưng lại chọn ngành cntt. Vậy e có học theo kịp và có khả năng để hc ngành này kg ạ

Khoa đã hỏi