0
Nguyễn Văn Minh Hoàng(Vô danh)

em có giấy chứng nhận khuyết tật và được hưởng trợ cấp xã hội thì có được miễm giảm gì không ạ

admin đã trả lời