0
Nguyễn Quang Bình(Vô danh)

Các ngành đào tạo của Trường ĐHKH có dể tìm kiếm việc làm sau khi ra trường không? Tỷ lệ các sinh viên khóa trước có việc làm là bao nhiêu

admin đã trả lời