Ngành Vật lý học

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3823462

Trưởng khoa - PGS.TS Nguyễn Mạnh Sơn

Điện thoai: 0905137823

Email: manhson03@yahoo.com

Chỉ tiêu

70

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: D440102

Môn xét tuyển: VẬT LÝ (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: VẬT LÝ (hệ số 2), Toán, Hóa học

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

Đang cập nhật

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ