Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Vật lý học

Mã ngành 7440102
Chỉ tiêu 35
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Tổng quan
Chương trình đào tạo Cử nhân khoa học ngành Vật lý trang bị những kiến thức cơ bản về toán học, tin học, hoá học, những kiến thức chủ yếu và chuyên sâu về Vật lý (từ Vật lý cổ điển đến Vật lý hiện đại), cũng như những kỹ năng thực hành cần thiết, giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ để có thể tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực như vật lý, hóa học, sinh học, môi trường, năng lượng… Sinh viên được trang bị phương pháp tư duy logic, sáng tạo nhằm áp dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ, kỹ thuật và trong các hoạt động nghề nghiệp hoặc tiếp tục nâng cao trình độ học vấn ở bậc sau đại học.
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Cán bộ quản lý, nghiên cứu giảng dạy tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ quan quản lý Nhà nước;
  • Chuyên viên, nghiên cứu viên trong các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh và huyện;
  • Chuyên viên tại các công ty Nhà nước hoặc tư nhân trong các lĩnh vực: điện tử, tin học, viễn thông, công nghệ;
  • Chuyên viên kỹ thuật vận hành trang thiết bị trong hầu hết các cơ quan như: nhà máy điện, nhà máy nước, nhà máy bia, bệnh viện, các xưởng cơ khí.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.