Ngành Văn học

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3821133

Trưởng khoa - PGS.TS. Nguyễn Thành

Điện thoai: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

Chỉ tiêu

120

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: D220330

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

Giới thiệu tổng quan

Khoa Ngữ văn - tiền thân từ  Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Huế,  thành lập năm 1957. Sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1976, khoa Ngữ văn tồn tại trong khuôn khổ khoa Văn - Sử thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế. Năm 1978, Khoa Ngữ văn chính thức trở thành đơn vị độc lập của Trường Đại học Tổng hợp Huế, nay là Trường Đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế. Từ khi thành lập cho đến nay, khoa Ngữ văn là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu Ngữ văn có uy tín ở miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, khoa đang đào tạo ba ngành cử nhân: Văn học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm; ba chuyên ngành thạc sĩ: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học; hai chuyên ngành tiến sĩ: Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, khoa Ngữ văn trở thành cái nôi đào tạo nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học cho miền Trung và cả nước, được xã hội ghi nhận. Song hành với việc đào tạo, khoa Ngữ văn còn là nơi tổ chức nhiều hội thảo khoa học thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn trong cả nước; các cán bộ trong khoa hoàn thành nhiều đề tài khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh có giá trị lý luận và thực tiễn. Là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiên túc, có chất lượng, khoa Ngữ văn mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước.

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân ngành Văn học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: + Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông; + Nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu có liên quan đến văn học, văn hóa, ngôn ngữ; + Làm việc tại các cơ quan báo chí - truyền thông; + Công tác ở các cơ quan hành chính, văn hóa các cấp. - Cơ hội học tập ở trình độ cao hơn: + Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp (Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn học Nước ngoài), ngành gần (Văn hóa học, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Báo chí - Truyền thông)… ở trong và ngoài nước; + Có khả năng tự tiếp thu những thành tựu chuyên môn mới từ các nguồn trong và ngoài nước qua sách báo, mạng internet; + Có ý thức tự học tập, tự tu dưỡng nghề nghiệp suốt đời và có thể phấn đấu vươn lên đảm nhận những vị trí cao trong quản lý chuyên môn, quản lý hành chính.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ