TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Triết học

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3825698

Trưởng khoa - TS. Nguyễn Thế Phúc

Điện thoai: 0983306324

Email: nguyenthephucpolitical@yahoo.com.vn

Chỉ tiêu

35

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7229001

Môn xét tuyển: C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Môn xét tuyển: C19 - Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Môn xét tuyển: D66 - Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Trường Đại học Khoa học là nơi đào tạo chuyên ngành triết học có uy tín, sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản và chuyên sâu về triết học sau khi tốt nghiệp. Người học sẽ có những hiểu biết, có những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ; những kiến thức của khoa học tự nhiên liên quan đến triết học; những kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức chuyên sâu về chủ nghĩa Mác – Lênin với tư cách là thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; những kiến thức về lịch sử tư tưởng triết học phương Đông, phương Tây qua một số triết gia tiêu biểu; có kiến thức và nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu triết học; nắm vững kiến thức về lý luận và thực tiễn đời sống chính trị.

Đối với chuyên ngành đào tạo Cử nhân Triết học tại Trường Đại học Khoa học Huế, sinh viên được miễn 100% học phí. Những sinh viên học giỏi sẽ được nhận học bổng của nhà trường hàng năm. Ngoài ra, còn được nhận thêm những suất học bổng từ quỹ mà các doanh nghiệp, các công ty, những nhà tài trợ cho quỹ khuyến học của Khoa Lý luận chính trị.

Nhu cầu thị trường

Trong hệ thống chính trị, xã hội ở Việt Nam hiện nay các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội rất cần đến những cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ triết học để phục vụ những công việc sau:

  • Đối với công tác giảng dạy và nghiên cứu có các đơn vị như: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Triết học, Khoa Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị của các trường đại học và cao đẳng, các trường trung cấp và các trường Trung học Phổ thông.
  • Đối với cán bộ viên chức và công chức: Văn phòng các tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân các tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo Trung ương và địa phương, Văn phòng Đảng ủy các đơn vị, trường học, các Sở, Ban ngành ở Trung ương và địa phương; Tham gia vào đội ngũ cố vấn lý luận cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền về đường lối, phương hướng phát triển đất nước, địa phương trong thời kỳ hội nhập và đổi mới; các tổ chức đoàn hội, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên tại các cơ quan Nhà nước, trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, các tổ chức Đảng, Đoàn thể như: Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân...;
  • Làm công tác tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế Nhà nước và tư nhân;
  • Nghiên cứu viên ở các cơ quan lý luận chính trị, các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực xã hội;
  • Chuyên viên phân tích, bình luận, viết bài về chính trị, thời sự ở các báo, đài Trung ương và địa phương.
  • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ