Ngành Toán ứng dụng

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3822407

Trưởng khoa - TS. Trần Đình Long

Điện thoai: 0914424843

Email: trandinhlong1963@yahoo.com.vn

Chỉ tiêu

40

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7460112

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

Đào tạo giáo viên giảng dạy tại các trường đại hoc, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở; chuyên gia về toán ứng dụng tại các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học về lĩnh vực toán ứng dụng, công nghệ thông tin, kinh tế; các công ty kinh doanh, xí nghiệp sản xuất để thiết kế, xây dựng các phần mềm có tính chất hỗ trợ quyết định và xây dựng chiến lược các công ty phần mềm với tư cách là người phân tích hoặc lập trình.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ