TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Toán kinh tế

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3822407

Trưởng khoa - TS. Trần Đình Long

Điện thoai: 0914424843

Email: trandinhlong1963@yahoo.com.vn

Chỉ tiêu

40

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7310108

Môn xét tuyển: B00 - Toán, Hóa học, Sinh học

Môn xét tuyển: D08 - Toán, Tiếng Anh, Sinh học

Môn xét tuyển: D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên phân tích, quản lý và tư vấn về kinh tế, tài chính trong các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội;
  • Chuyên viên phân tích, môi giới đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, tư vấn xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tài chính;
  • Chuyên viên định giá tài sản, tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp;
  • Chuyên viên xây dựng mô hình, đo lường, phân tích, dự báo và quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán;
  • Giảng dạy về toán tài chính, toán kinh tế tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ