Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Toán học

Mã ngành 7460101
Chỉ tiêu 35
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Tổng quan
Sinh viên ngành Toán học sẽ được học các môn Toán học cơ bản nhất về Đại Số và Giải Tích. Dựa trên các môn cơ bản này, sinh viên sẽ học tiếp các học phần của các chuyên ngành sâu hơn như Tối ưu, Xác suất Thống kê,… Một số môn lập trình cơ bản cũng được đưa vào để tăng kỹ năng lập trình trong lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là ngôn ngữ tính toán hình thức phục vụ cho công việc giảng dạy, thống kê Toán học. Với kiến thức được trang bị trong 4 năm học, sinh viên sẽ có đủ kiến thức để theo tiếp các cấp học sau.
Nhu cầu thị trường
Với kiến thức sau 4 năm học, sinh viên có đủ khả năng giảng dạy từ cấp THCS, THPT cho đến cao đẳng hoặc đại học. Các cơ quan nhà nước cần đến việc xử lý dữ liệu như Cục Thống kê, Sở Khoa học Công nghệ,…sẽ cần đến những kiến thức về Toán học và Thống Kê. Các công ty kinh doanh hay sản xuất, thông qua dữ liệu trong quá khứ, có thể dùng các kiến thức Toán học để đưa ra chiến lược cho thời gian sắp đến.
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
  • Chuyên viên của các Chi cục, Cục, Tổng cục thống kê các cấp từ Trung ương đến địa phương;
  • Công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các cơ sở sản xuất và kinh doanh;
  • Chuyên viên xử lý dữ liệu thống kê, lập trình quản lý hoặc sử dụng các phần mềm tính toán chuyên dụng trong các doanh nghiệp, công ty;
  • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.