TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Toán học

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3822407

Trưởng khoa - TS. Trần Đình Long

Điện thoai: 0914424843

Email: trandinhlong1963@yahoo.com.vn

Chỉ tiêu

35

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7460101

Môn xét tuyển: A00 - Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Sinh viên ngành Toán học sẽ được học các môn Toán học cơ bản nhất về Đại Số và Giải Tích. Dựa trên các môn cơ bản này, sinh viên sẽ học tiếp các học phần của các chuyên ngành sâu hơn như Tối ưu, Xác suất Thống kê,… Một số môn lập trình cơ bản cũng được đưa vào để tăng kỹ năng lập trình trong lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là ngôn ngữ tính toán hình thức phục vụ cho công việc giảng dạy, thống kê Toán học. Với kiến thức được trang bị trong 4 năm học, sinh viên sẽ có đủ kiến thức để theo tiếp các cấp học sau.

Nhu cầu thị trường

Với kiến thức sau 4 năm học, sinh viên có đủ khả năng giảng dạy từ cấp THCS, THPT cho đến cao đẳng hoặc đại học. Các cơ quan nhà nước cần đến việc xử lý dữ liệu như Cục Thống kê, Sở Khoa học Công nghệ,…sẽ cần đến những kiến thức về Toán học và Thống Kê. Các công ty kinh doanh hay sản xuất, thông qua dữ liệu trong quá khứ, có thể dùng các kiến thức Toán học để đưa ra chiến lược cho thời gian sắp đến.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên của các Chi cục, Cục, Tổng cục thống kê các cấp từ Trung ương đến địa phương;
  • Công tác tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các cơ sở sản xuất và kinh doanh;
  • Chuyên viên xử lý dữ liệu thống kê, lập trình quản lý hoặc sử dụng các phần mềm tính toán chuyên dụng trong các doanh nghiệp, công ty;
  • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ