Ngành Toán học

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3822407

Trưởng khoa - TS. Trần Đình Long

Điện thoai: 0914424843

Email: trandinhlong1963@yahoo.com.vn

Chỉ tiêu

40

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7460101

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

Đào tạo giáo viên giảng dạy tại các trường đại hoc, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trung học cơ sở; chuyên viên của các Chi cục/Cục/Tổng cục thống kê các cấp từ Trung ương tới địa phương; Công tác tại các viện nghiên cứu; Làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh để xử lý dữ liệu thống kê, lập trình quản lý hoặc sử dụng các phần mềm tính toán chuyên dụng

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ