Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành 7580105
Chỉ tiêu 50
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • V00 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Vật lý
  • V01 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Ngữ văn
  • V02 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Tiếng Anh
Tổng quan
Đang cập nhật
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên tư vấn lập đồ án vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các công ty tư vấn của Nhà nước và tư nhân;
  • Cán bộ nghiên cứu về quy hoạch tại các Viện nghiên cứu, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên – Môi trường;
  • Cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố, Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã...;
  • Cán bộ thiết kế quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan, thiết kế công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp;
  • Chuyên viên lập, thẩm định và quản lý các dự án đầu tư về kiến trúc, quy hoạch hạ tầng đô thị và nông thôn;
  • Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.