TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3833530

Quyền Trưởng khoa - TS. Nguyễn Ngọc Tùng

Điện thoai: 0912 379 779

Email: kts.nguyentung@gmail.com

Chỉ tiêu

50

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7580105

Môn xét tuyển: V00 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Vật lý

Môn xét tuyển: V01 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Ngữ văn

Môn xét tuyển: V02 - Vẽ mỹ thuật (hệ số 1.5), Toán, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên tư vấn lập đồ án vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các công ty tư vấn của Nhà nước và tư nhân;
  • Cán bộ nghiên cứu về quy hoạch tại các Viện nghiên cứu, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên – Môi trường;
  • Cán bộ quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố, Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện, thị xã...;
  • Cán bộ thiết kế quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn, thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan, thiết kế công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp;
  • Chuyên viên lập, thẩm định và quản lý các dự án đầu tư về kiến trúc, quy hoạch hạ tầng đô thị và nông thôn;
  • Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ