Trường Đại học Khoa Học, Đại học Huế

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Quản trị và phân tích dữ liệu

Mã ngành 7480107
Chỉ tiêu 40
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Tổng quan
Đang cập nhật
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:
 • Chuyên viên quản trị, phân tích, phát triển và tích hợp cơ sở dữ liệu;
 • Chuyên viên khai phá dữ liệu và xây dựng mô hình;
 • Chuyên viên phân tích thống kê, phân tích kinh doanh;
 • Quản lý (trưởng phòng/ giám đốc) phân tích dữ liệu;
 • Chuyên viên trong các cơ quan hành chính nhà nước hay tư nhân, hỗ trợ các công việc kỹ thuật về xử lý dữ liệu, thống kê và làm các quyết định;
 • Chuyên viên trong các tổ chức, công ty kinh doanh, quản lý và xử lý các tập dữ liệu phát sinh mỗi ngày;
 • Chuyên viên và nghiên cứu tại các viện và trung tâm lớn của quốc gia và cấp tỉnh về xử lý dữ liệu;
 • Trở thành giảng viên và chuyên gia trong các lĩnh vực xử lý dữ liệu, big data hay khoa học dữ liệu.
 

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.