TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3823837

Trưởng khoa - TS. Trần Hữu Tuyên

Điện thoai: 0914172305

Email: thtuyen.hue@gmail.com

Chỉ tiêu

50

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7850101

Môn xét tuyển: A00 - Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: B00 - Toán, Hóa học, Sinh học

Môn xét tuyển: C04 - Toán, Ngữ văn, Địa lý

Giới thiệu tổng quan

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tập hợp hệ thống các môn khoa học nghiên cứu những quy luật chung của các quá trình thành tạo và mối quan hệ giữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên; nghiên cứu và tìm ra các phương thức quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường trên cơ sở phân tích thực trạng và xác định các nguyên nhân gây tác động. Điều này có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác tổ chức quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở phạm vi quốc gia và từng địa phương bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chương trình đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức thức đa ngành về lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;  có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp khoa học nhằm giải quyết những vấn đề trong thực tiễn hoạt động khai thác, bảo vệ, bảo tồn tài nguyên, quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học ở quy mô quốc gia, vùng và từng khu vực cụ thể; thực hiện quy hoạch - dự báo - phòng chống - xử lý các tai biến tự nhiên trong các hoạt động phát triển; đánh giá, lập phương án quy hoạch và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho các hoạt động phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở quy mô vùng và địa phương.

Nhu cầu thị trường

Nhu cầu cán bộ có chuyên môn về quản lý tài nguyên và môi trường là rất lớn, được xác định theo “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020” tại quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ký ngày 22/7/2011, trong đó xác định ngành tài nguyên, môi trường là một trong những ngành/lĩnh vực kinh tế đặc thù cần phát triển nguồn nhân lực:

+ Thời kỳ 2011 - 2015, đào tạo mới và đào tạo nâng cao từ 6.000 - 8.000 cán bộ trình độ đại học về tài nguyên và môi trường, đào tạo mới từ 800 - 1.000 cán bộ trình độ thạc sĩ và từ 150 - 200 cán bộ trình độ tiến sĩ. Trong thời kỳ 2011 - 2015, hàng năm có khoảng 5.000 - 7.000 lượt cán bộ các cơ quan Trung ương; từ 6.000 - 10.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp tỉnh và từ 10.000 - 15.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

+ Thời kỳ 2016 - 2020, đào tạo mới và đào tạo nâng cao khoảng 3.000 - 4.000 cán bộ trình độ đại học, đào tạo mới khoảng 2.000 - 2.500 cán bộ trình độ thạc sĩ và khoảng 300 - 350 cán bộ trình độ tiến sĩ. Trong thời kỳ 2016 - 2020, hàng năm có khoảng 6.000 - 8.000 lượt cán bộ các cơ quan Trung ương; từ 7.000 - 10.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp tỉnh và từ 15.000 - 20.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1216/QĐ-TTg ký ngày 22/7/2011 thì nhu cầu ngành này khoảng 300 cán bộ đại học/năm.
  • Cán bộ quản lý về lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho các cơ quan quản lý Nhà nước như các Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường;
  • Cán bộ quản lý đất đai ở các xã, phường, thị trấn;
  • Cán bộ quản lý môi trường ở các nhà máy, xí nghiệp;
  • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu liên quan đến tài nguyên và môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu…

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ