Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3848977

Trưởng khoa - PGS.TS Trần Hữu Tuyên

Điện thoai: 0914172305

Email: thtuyen.hue@gmail.com

Chỉ tiêu

100

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: D850101

Môn xét tuyển: HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

Môn xét tuyển: HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

Giới thiệu tổng quan

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tập hợp hệ thống các môn khoa học nghiên cứu những quy luật chung của các quá trình thành tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu mối quan hệ giữa các nguồn tài nguyên đó, nghiên cứu sự ổn định môi trường tự nhiên, tìm ra các phương thức quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và xác định các nguyên nhân gây tác động. Điều này có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác tổ chức quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở phạm vi quốc gia và từng địa phương bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường được xây dựng nhằm đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức đa ngành về lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong quá trình CNH-HĐH đất nước, vấn đề sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, nên việc phát triển nguồn nhân lực ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường ở trường Đại học Khoa học Huế hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 theo quyết định phê duyệt số 1216/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ký ngày 22/7/2011, trong đó xác định ngành tài nguyên, môi trường là một trong những ngành/lĩnh vực kinh tế đặc thù cần phát triển nguồn nhân lực. "+ Thời kỳ 2011 - 2015, đào tạo mới và đào tạo nâng cao từ 6.000 - 8.000 cán bộ trình độ đại học về tài nguyên và môi trường, đào tạo mới từ 800 - 1.000 cán bộ trình độ thạc sỹ và từ 150 - 200 cán bộ trình độ tiến sỹ. Trong thời kỳ 2011 - 2015, hàng năm có khoảng 5.000 - 7.000 lượt cán bộ các cơ quan Trung ương; từ 6.000 - 10.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp tỉnh và từ 10.000 - 15.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.   + Thời kỳ 2016 - 2020, đào tạo mới và đào tạo nâng cao khoảng 3.000 - 4.000 cán bộ trình độ đại học, đào tạo mới khoảng 2.000 - 2.500 cán bộ trình độ thạc sỹ và khoảng 300 - 350 cán bộ trình độ tiến sỹ. Trong thời kỳ 2016 - 2020, hàng năm có khoảng 6.000 - 8.000 lượt cán bộ các cơ quan Trung ương; từ 7.000 - 10.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp tỉnh và từ 15.000 - 20.000 lượt cán bộ các cơ quan cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ". Hiện nay, Trường Đại học Khoa học đang đào tạo 3 khóa đầu tiên nên sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội làm việc ở các Sở TNMT, phòng TNMT và các cơ quan liên quan đến quản lý TNMT  ở các tỉnh, thành. Những sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân nếu có điều kiện có thể theo học tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường ở trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

+ Các Sở (cấp tỉnh): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ… + Ban Quản lý Dự án các Khu kinh tế; Khu công nghiệp; Ban quản lý các dự án thuộc các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến Môi trường đô thị, công nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên… + Các phòng (cấp huyện): Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ủy ban. + Chi cục bảo vệ môi trường, + Các trung tâm: Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường; Trung tâm Môi trường ở các khu công nghiệp, thành phố; Trung tâm Kiểm định, các phòng thí nghiệm phân tích, quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường; Trung tâm Tư vấn xây dựng và dịch vụ môi trường. + Các viện, trung tâm, các trường đại học, cao đẳng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Viện Tài nguyên & Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học...)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ