TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3823837

Trưởng khoa - TS. Trần Hữu Tuyên.

Điện thoai: 0914172305

Email: thtuyen.hue@gmail.com

Chỉ tiêu

40

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7520503

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học

Môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Trong suốt thế kỷ XX, con người đã tập trung nỗ lực lớn vào việc đo đạc và lập bản đồ trên phạm vi toàn cầu, cho cả đất liền và đáy biển, mức độ thông tin ngày càng chi tiết hơn. Đặc biệt, trong 20 năm cuối của thể kỷ XX, công nghệ đo đạc và bản đồ đã có những thay đổi mang tính chất bước ngoặt: công nghệ truyền thống dựa trên các phương pháp đo góc, đo cạnh, xử lý ảnh chụp mặt đất bằng mô hình quang học đã được thay thế bằng công nghệ số dựa trên nền tảng của công nghệ vệ tinh và công nghệ thông tin. Đến nay, có thể nói con người đã có được thông tin khá chi tiết về Trái đất trên phạm vi toàn cầu, thông tin được cập nhật thường xuyên, giúp cho con người nhận thức rất rõ ràng về Trái đất, đồng thời vươn tới nhu cầu nhận thức trên phạm vi vũ trụ, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn đường cho công cuộc chinh phục vũ trụ của loài người. Mô hình lãnh thổ trước đây là bản đồ trên giấy, nay được bổ sung và thể hiện bằng hệ thống thông tin địa lý trên máy tính. Để triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2008, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ được đào tạo tại trường Đại học Khoa học - Đại học Huế từ năm 2013 với đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao đến từ các cơ sở đào tạo uy tín trong cả nước. Định hướng phát triển đào tạo của ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ tài trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cũng không nằm ngoài chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam...

Nhu cầu thị trường

Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 cho thấy thực tiễn đang rất cần một đội ngũ nguồn nhân lực ngành kỹ thuật về đo đạc và bản đồ đảm bảo về chất lượng phục vụ phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao thông qua hoạt động hợp tác quốc tế để góp phần giải quyết những bài toán toàn cầu và khu vực. Đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai, nâng cao dân trí. Cần có đội ngũ nguồn nhân lực của ngành để tham gia xây dựng hệ quy chiếu tọa độ quốc gia hiện đại theo quan điểm động để kết nối chính xác với Hệ quy chiếu động quốc tế ITRF; Hệ quy chiếu tọa độ phục vụ quốc phòng, an ninh. Tham gia xây dựng mạng lưới điểm tọa độ quốc gia làm nền cơ sở của các công tác khác trong ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ. Tham gia xây dựng và cập nhật bản đồ địa hình từ nhiều nguồn dữ liệu phục vụ cho các mục đích khác nhau, tham gia thành lập bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch xây dựng và các loại bản đồ chuyên đề khác; tham gia cập nhật thông tin trên các loại bản đồ và cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ cho việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tham gia xây dựng hệ thống thông tin địa lý và các dạng bản đồ khác nhau đối với đất liền và biển có độ chính xác cao. Những sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân nếu có điều kiện có thể theo học tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ tại trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường ở trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, các tân cử nhân ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam; Cục bản đồ Bộ tổng tham mưu;...

+ Các Sở (cấp tỉnh): Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Quy hoạch,…

+ Ban Quản lý Dự án các Khu kinh tế; Khu công nghiệp; Ban quản lý các dự án thuộc các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến Môi trường đô thị, công nghiệp, nông thôn, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên…

+ Các phòng (cấp huyện): Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ủy ban.

+ Các trung tâm: Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường; Trung tâm Môi trường ở các khu công nghiệp, thành phố; Trung tâm Kiểm định, các phòng thí nghiệm phân tích, quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường; Trung tâm Tư vấn xây dựng và dịch vụ môi trường.

+ Các viện, trung tâm, các trường đại học, cao đẳng liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Viện Tài nguyên & Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học...).

+ Các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài  nguyên và Môi trường, trắc địa, khảo sát trắc địa, địa hình,...

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ