Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Kỹ thuật phần mềm (Cơ chế đặc thù)

Mã ngành 7480103
Chỉ tiêu 150
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
 • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
 • A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Tổng quan

Đây là ngành đào tạo được áp dụng theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số nét nổi bật như sau:

 • Sinh viên được học tập trong môi trường có gắn kết với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo với khối lượng khoảng 30% tổng khối lượng toàn khóa học;
 • Chương trình được thiết kế theo các mô đun nhằm tối ưu hóa việc học tập của sinh viên cũng như tiếp cận nhanh với môi trường nghề nghiệp;
 • Sinh viên được tạo điều kiện để thực hành trong môi trường của doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên và các chuyên gia trong doanh nghiệp;
 • Cơ hội tìm kiếm việc làm cao.
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

 • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài; các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.
 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính trong các tổ chức, doanh nghiệp;
 • Cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách mảng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng,…;
 • Giảng dạy về ngành Công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.