Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành 7520320
Chỉ tiêu 40
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Tổng quan
Đang cập nhật
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên ở các cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường (Bộ, Tổng cục, Sở, Chi cục, Phòng,…);
  • Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ môi trường; các cơ sở y tế; các tổ chức phi chính phủ,...;
  • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;
  • Sĩ quan, chiến sĩ ở các lực lượng cảnh sát môi trường, quân đội;
  • Cán bộ kỹ thuật, quản lý, vận hành trong các doanh nghiệp chuyên về môi trường (công ty môi trường đô thị, công ty cấp thoát nước, công ty tư vấn về môi trường)

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.