TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Kỹ thuật môi trường

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3848977

Trưởng khoa - TS. Đường Văn Hiếu

Điện thoai: 0903552884

Email: duongbaohieu@gmail.com

Chỉ tiêu

40

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7520320

Môn xét tuyển: A00 - Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: B00 - Toán, Hóa học, Sinh học

Môn xét tuyển: D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Chuyên viên ở các cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường (Bộ, Tổng cục, Sở, Chi cục, Phòng,…);
  • Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ môi trường; các cơ sở y tế; các tổ chức phi chính phủ,...;
  • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;
  • Sĩ quan, chiến sĩ ở các lực lượng cảnh sát môi trường, quân đội;
  • Cán bộ kỹ thuật, quản lý, vận hành trong các doanh nghiệp chuyên về môi trường (công ty môi trường đô thị, công ty cấp thoát nước, công ty tư vấn về môi trường)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ