TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Khoa học môi trường

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3848977

Trưởng khoa - TS. Đường Văn Hiếu

Điện thoai: 0903552884

Email: duongbaohieu@gmail.com

Chỉ tiêu

60

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7440301

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học

Môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Đang cập nhật

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

Đang cập nhật

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ