Ngành Hán – Nôm

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3821133

Trưởng khoa - PGS.TS. Nguyễn Thành

Điện thoai: 0905115675

Email: nguyenthanh27@hotmail.com

Chỉ tiêu

30

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: D220104

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

Giới thiệu tổng quan

Khoa Ngữ văn - tiền thân từ  Đại học Văn khoa, thuộc Viện Đại học Huế,  thành lập năm 1957. Sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1976, khoa Ngữ văn tồn tại trong khuôn khổ khoa Văn - Sử thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế. Năm 1978, Khoa Ngữ văn chính thức trở thành đơn vị độc lập của Trường Đại học Tổng hợp Huế, nay là Trường Đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế. Từ khi thành lập cho đến nay, khoa Ngữ văn là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu Ngữ văn có uy tín ở miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, khoa đang đào tạo ba ngành cử nhân: Văn học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm; ba chuyên ngành thạc sĩ: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học; hai chuyên ngành tiến sĩ: Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, khoa Ngữ văn trở thành cái nôi đào tạo nhiều nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học cho miền Trung và cả nước, được xã hội ghi nhận. Song hành với việc đào tạo, khoa Ngữ văn còn là nơi tổ chức nhiều hội thảo khoa học thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn trong cả nước; các cán bộ trong khoa hoàn thành nhiều đề tài khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh có giá trị lý luận và thực tiễn. Là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiên túc, có chất lượng, khoa Ngữ văn mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và tạo dựng một trong những trung tâm nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học của miền Trung và cả nước.

Nhu cầu thị trường

Đang cập nhật

Triển vọng nghề nghiệp

Cử nhân ngành Hán Nôm có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: + Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường phổ thông; + Làm việc tại các Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Đông Nam Á, Viện Văn học và Viện Ngôn ngữ; + Làm việc tại các cơ quan bảo tồn, bảo tàng, các cơ quan văn hóa; + Dịch thuật tiếng Hán cổ, tiếng Hoa; + Làm việc tại các nhà xuất bản, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, tổ chức sự kiện; + Làm việc ở các cơ quan, công ty nước ngoài có sử dụng tiếng Hoa; - Cơ hội học tập ở trình độ cao hơn: + Có khả năng tự tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp (Hán Nôm), ngành gần (Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn học Nước ngoài, Văn hóa học, Châu Á học)… ở trong và ngoài nước; + Có khả năng tự tiếp thu những phương pháp nghiên cứu, thực hành, giảng dạy mới của ngành Hán Nôm; khai thác hiệu quả nguồn tài liệu trong sách báo, internet để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác; + Có ý thức tự học tập, tự tu dưỡng nghề nghiệp suốt đời và có thể phấn đấu vươn lên đảm nhận những vị trí cao trong quản lý chuyên môn, quản lý hành chính.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ