TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Khoa: (0234) 3823837

Trưởng khoa - TS. Trần Hữu Tuyên

Điện thoai: 0914172305

Email: thtuyen.hue@gmail.com

Chỉ tiêu

40

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành: 7580211

Môn xét tuyển: A00 - Toán, Vật lý, Hóa học

Môn xét tuyển: A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Môn xét tuyển: D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Giới thiệu tổng quan

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng (ĐKTXD) là một ngành mới và lần đâu tiên được đào tạo tại Việt Nam. Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng thực hành và các kiến thức tiên tiến tốt trong lĩnh vực xử lý và kiểm định nền móng công trình xây dựng và các vấn đề về môi trường Địa kỹ thuật. Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ cao được đào tạo ở nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp dễ dàng có việc làm và có thể tiếp tục học tập ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài.

Nhu cầu thị trường

Trong thời gian qua, đất nước ta đã có những chính sách rất ưu tiên cho việc phát triển kết cấu hạ tầng trong mọi lĩnh vực, vì vậy nhu cầu thị trường việc làm của các kỹ sư Địa kỹ thuật xây dựng là vô cùng lớn để đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn về nền móng công trình và các vấn đề môi trường liên quan. Nếu không muốn thất nghiệp hảy phấn đấu trở thành kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng.

Cơ hội việc làm

Là ngành mới, duy nhất cung cấp nguồn nhân lực về kỹ sư Địa kỹ thuật xây dựng cho Việt Nam. Sinh viên ra trường dễ dàng có việc làm mà không mất công sức, thời gian và chi phí. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ công tác chuyên môn tại các Công ty, Trung tâm,… tư vấn thiết kế, thi công, xử lý, kiểm định nền móng các công trình xây dựng trong và ngoài nước, quản lý tại các Sở, Ban, Ngành liên quan, hoặc nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Liên hệ