Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Mã ngành 7580211
Chỉ tiêu 40
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
  • A01 - Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • D07 - Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Tổng quan
Ngành Địa kỹ thuật xây dựng (ĐKTXD) là một ngành mới và lần đâu tiên được đào tạo tại Việt Nam. Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng thực hành và các kiến thức tiên tiến tốt trong lĩnh vực xử lý và kiểm định nền móng công trình xây dựng và các vấn đề về môi trường Địa kỹ thuật. Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ cao được đào tạo ở nước ngoài. Sinh viên tốt nghiệp dễ dàng có việc làm và có thể tiếp tục học tập ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài.
Nhu cầu thị trường
Trong thời gian qua, đất nước ta đã có những chính sách rất ưu tiên cho việc phát triển kết cấu hạ tầng trong mọi lĩnh vực, vì vậy nhu cầu thị trường việc làm của các kỹ sư Địa kỹ thuật xây dựng là vô cùng lớn để đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn về nền móng công trình và các vấn đề môi trường liên quan. Nếu không muốn thất nghiệp hảy phấn đấu trở thành kỹ sư địa kỹ thuật xây dựng.
Triển vọng nghề nghiệp
Là ngành mới, duy nhất cung cấp nguồn nhân lực về kỹ sư Địa kỹ thuật xây dựng cho Việt Nam. Sinh viên ra trường dễ dàng có việc làm mà không mất công sức, thời gian và chi phí. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ công tác chuyên môn tại các Công ty, Trung tâm,… tư vấn thiết kế, thi công, xử lý, kiểm định nền móng các công trình xây dựng trong và ngoài nước, quản lý tại các Sở, Ban, Ngành liên quan, hoặc nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện, Trường Đại học.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.