Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Ngành Công nghệ sinh học

Mã ngành 7420201
Chỉ tiêu 70
Môn xét tuyển (mã tổ hợp)
  • A00 - Toán, Vật lý, Hóa học
  • B00 - Toán, Hóa học, Sinh học
  • D08 - Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Tổng quan
Kỹ sư Công nghệ sinh học có thời gian đào tạo là 5 năm. Để được công nhận tốt nghiệp đại học, ngoài các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường, sinh viên ngành Công nghệ Sinh học cần phải tích lũy tối thiểu 150 tín chỉ cho toàn khóa học theo chươ ng trình khung đã được Nhà trường phê duyệt.
Nhu cầu thị trường
Đang cập nhật
Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

  • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kiểm nghiệm ở Bệnh viện, Sở Công an, Sở Y tế, Xí nghiệp dược phẩm, Trung tâm phân tích, cơ sở nuôi trồng thủy sản, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất nuôi cấy mô, cơ sở chế biến thực phẩm;
  • Cán bộ kỹ thuật tại cácTrung tâm chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất: nuôi cấy mô, giống cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng và chế biến các loại nấm, chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, dược phẩm (sản xuất, chế biến thuốc, vacxin), xử lý môi trường;
  • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Lựa chọn trường Đại học khoa học là nơi học tập & rèn luyện

Sinh viên lựa chọn Trường ĐHKH làm nơi học tập và rèn luyện có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn, bởi chiến lược, chương trình đào tạo, kế hoạch quảng bá và chương trình tiếp thị việc làm được quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.