Thông tin tuyển sinh – Trường Đại học Khoa học

Thông tin tuyển sinh

Phụ lục về Xét tuyển tẳng, ưu tiên xét tuyển

Huỳnh Thị Minh Thy

File tải tại đây.:  PHU_LUC_TBTT_UTXT.doc Phụ lục 1:     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI ( Kèm theo Thông báo số 04 /TB-HĐTSĐHCĐ  ngày  28  tháng 3 năm 2017      của Chủ tịch Hội đồng […]

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Huỳnh Thị Minh Thy

Đại học Huế có 8 Trường Đại học thành viên, 2 Khoa trực thuộc và 1 Phân hiệu là: Trường Đại học Khoa học (DHT), Trường  Đại học Sư phạm (DHS), Trường Đại học Y Dược (DHY), Trường Đại học Nông Lâm (DHL), Trường Đại học Nghệ thuật (DHN), Trường Đại học Kinh tế (DHK), […]

Thông báo về việc thi môn Năng khiếu cho ngành Kiến trúc

Huỳnh Thị Minh Thy

A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT): 1. Hồ sơ đăng ký dự thi: Hồ sơ ĐKDT gồm: – 01 túi hồ sơ kích thước 20cm x 30cm, có dán Phiếu đăng ký dự thi ở mặt trước (đây chính là một phiếu đăng ký dự thi) và 01 Phiếu đăng ký dự thi […]

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Huỳnh Thị Minh Thy

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 Ký hiệu trường Tên trường, Ngành học Mã ngành Môn thi/Xét tuyển Chỉ tiêu Ghi chú (1) (2) (3) (4) (5) (6) DHT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ     2200 * NGÀNH KIẾN TRÚC – Thí sinh xét […]

  • Trang 1 trên 1
  • 1
Liên hệ