Thông tin tuyển sinh – Trường Đại học Khoa học

Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Đại học Huế

Huỳnh Thị Minh Thy

VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Đại học Huế tuyển sinh theo 03 phương thức: – Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Áp dụng cho tất cả các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế […]

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Huỳnh Thị Minh Thy

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 203/ĐHKH-ĐTĐH Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2017 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017  1. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO […]

Phụ lục về Xét tuyển tẳng, ưu tiên xét tuyển

Huỳnh Thị Minh Thy

File tải tại đây.:  PHU_LUC_TBTT_UTXT.doc Phụ lục 1:     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI ( Kèm theo Thông báo số 04 /TB-HĐTSĐHCĐ  ngày  28  tháng 3 năm 2017      của Chủ tịch Hội đồng […]

Thông báo về việc thi môn Năng khiếu cho ngành Kiến trúc

Huỳnh Thị Minh Thy

A. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT): 1. Hồ sơ đăng ký dự thi: Hồ sơ ĐKDT gồm: – 01 túi hồ sơ kích thước 20cm x 30cm, có dán Phiếu đăng ký dự thi ở mặt trước (đây chính là một phiếu đăng ký dự thi) và 01 Phiếu đăng ký dự thi […]

  • Trang 1 trên 1
  • 1
Liên hệ