Trường Đại học Khoa Học

Trang thông tin tuyển sinh 2020

Quy chế

Đăng ký dự thi môn năng khiếu vào ngành Kiến trúc, ngành Quy hoạch vùng và đô thị năm 2019

29/03/2019 2:00 chiều

Thí sinh đăng ký dự thi môn năng khiếu vào ngành Kiến trúc, ngành Quy hoạch vùng và đô thị của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thực hiện việc đăng ký hồ sơ như sau: 1. Hồ sơ đăng ký dự thi Hồ sơ ĐKDT gồm: – 01 túi hồ sơ kích thước 20cm […]