Đoàn TN – Hội sinh viên – Trường Đại học Khoa học
TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thầy Đỗ Diên: 0914 418 905
Thầy Võ Thanh Tùng: 098 110 6006
Thầy Trần Ngọc Tuyền: 097 655 7727

Đoàn TN - Hội sinh viên

Giới thiệu về các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm cấp trường

Huỳnh Thị Minh Thy

Đội Bảo vệ Văn minh học đường (BVVMHĐ) Là mô hình lần đầu tiên được áp dụng tại giảng đường Đại học Huế và hiện nay đã được nhiều đơn vị áp dụng, Đội duy trì hoạt động và nâng cao tính chính trị, đạo đức tư tưởng của mô hình này đóng vị trí […]

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học

Huỳnh Thị Minh Thy

Trong suốt nhiều năm qua Đoàn thanh niên – Hội sinh viên (ĐTN-HSV) Trường Đại học Khoa học đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội tự nguyện của sinh viên trong toàn trường. Đây là nhịp cầu tạo nên sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên với sinh […]

  • Trang 1 trên 1
  • 1
Liên hệ